Podziękowania za aktywne włączenie się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016