Regulamin Gminnego Konkursu „Rudno Dawniej”

Zał. 2 Szablon A3 do wykonania pracy plastycznej „Moda dawniej” znajduje się w Szkole i Przedszkolu w Rudnie.