III Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec- Ptaki”