Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: Ptaki”- podsumowanie

III EDYCJA  MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

„PIĘKNO NADLEŚNICTWA RUDZINIEC: PTAKI”

 

Dnia 25 października 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec odbyła się III edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: ptaki” dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego i opolskiego. Konkurs ten został zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie we współpracy z Nadleśnictwem Rudziniec, pod honorowym patronatem mgr inż. Waldemara Pańczyka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec. Wzorem ubiegłych lat cieszył się on dużym zainteresowaniem. W tym roku w zmaganiach konkursowych wzięło udział 31 zawodników. Niektórzy uczestnicy pokonali wiele kilometrów, aby dotrzeć do siedziby Nadleśnictwa. Przyjechali bowiem, m.in. z: Nysy, Zabrza, Kędzierzyna-Koźla, Nędzy. Nie zabrakło też przedstawicieli gminy Rudziniec oraz gmin sąsiednich. Poziom konkursu był bardzo wysoki, o co zadbały p. Małgorzata Prochota – nauczycielka przyrody z ZSP w Rudnie oraz  p. Ewa Łukasik  i p. Karina Jelonek – reprezentujące Nadleśnictwo.

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich zakończył się 11 października br., kiedy to komisja dokonała oceny dokumentacji z obserwacji wybranego gatunku ptaka przygotowanych przez uczestników. W ten sposób wyłoniono 31 szczęśliwców, którzy 25 października przyjechali do siedziby Nadleśnictwa przy ul. Leśnej 7 w Rudzińcu i wzięli udział w kolejnych etapach przedsięwzięcia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec p. Waldemar Pańczyk wraz z zastępczynią – p Zdzisławą Mrózek przywitali uczestników konkursu oraz ich opiekunów, życząc im powodzenia. Wyjaśniła również, dlaczego w tym roku wyeksponowano ptaki. Następnie głos zabrał p. Radosław Makowczyński – ornitolog, który w barwny sposób opowiedział o swej niecodziennej pasji, jaką jest fotografowanie zwierząt, głównie ptaków. Wspólnie z leśniczym z Paczyny – p. Sławomirem Zarzeckim przybliżyli konkursowiczom niektóre zwyczaje ptaków oraz przypomnieli podstawowe zasady zachowania w kontakcie z dzikimi zwierzętami. W dalszej kolejności zawodnicy rozwiązywali test sprawdzający poziom opanowania wiedzy i umiejętności przyrodniczych. Kiedy komisja sprawdzała testy, uczestnicy konkursu mogli aktywnie odpocząć wraz z p. Justyną Cebulską z Manufaktury Kultury. Jako, że tematem przewodnim konkursu były ptaki, uczestnicy własnoręcznie wykonali sowy z materiału, które mogli zabrać do domu na pamiątkę udziału w konkursie.

Do III etapu, czyli turnieju wiedzy przeszło 15 uczestników. Musieli oni zmierzyć się z bardzo trudną krzyżówką oraz wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków ptaków. Podczas gdy komisja sumowała punkty uzyskane w trzech etapach, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do obejrzenia występu artystycznego przygotowanego przez uczniów ZSP w Rudnie pod opieką p. Małgorzaty Prochoty oraz p. Bożeny Kaczmarczyk-Gwóźdź. Artyści zaprezentowali przebieg procesu sądowego. Na ławie oskarżonych zasiadły ptaki. Oskarżycielami byli ludzi. Ostatecznie ptaki zostały uniewinnione a sędzia przypomniał uczestnikom o konieczności szanowania przyrody i dziko żyjących zwierząt. Poszczególne części występu zostały przeplecione piosenkami, w których dzieci przypominały wszystkim o konieczności dbania o środowisko naturalne.

Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród ufundowanych przez firmę FLUOR z Gliwic oraz Nadleśnictwo Rudziniec dla wszystkich uczestników konkursowych zmagań. Możemy zdradzić, że były to cenne bony do Empiku. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową  oraz dyplom za udział.

 

Oto lista szczęśliwców, zdobywców podium i najcenniejszych nagród:

I miejsce – Daria Wróbel,  SP w Bycinie

II miejsce – Marcel Olechno, SP w Bycinie

III miejsce – Franciszek Główka, SP nr 5 w Gliwicach

Wyróżnienia:  Alicja Kosyl, SP nr 14 w Zabrzu

Marta Fulczyk, SP w Kleszczowie

Artur Janus, PSP nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu

 

Nagrody zwycięzcom wręczyli: Waldemar Pańczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec, Zdzisława Mrózek – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec oraz Ewa Dohrmann – Dyrektor ZSP w Rudnie. Serdecznie gratulujemy.

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź – współorganizatorka konkursu