Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci!

W tym roku nasza szkołą przystąpiła do akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej.

Termin akcji: 01.10.18 – 19.10.18

Rodzaje elektrośmieci podlegające zbiórce oraz reszta szczegółów akcji: Zbieramy Elektrośmieci 2018