List MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów