Informacja o zebraniu w Przedszkolu i Oddziale Przedszkolnym

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego na zebranie z wychowawcami i panią Dyrektor. 

Przedszkole- poniedziałek o godz. 17:00 ( w Przedszkolu przy ulicy Bocznej)

Oddział Przedszkolny – Wtorek o godz. 17:00 ( w Oddziale Przedszkolnym przy ulicy Szkolnej)