INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE STRAJKU

DRODZY RODZICE

W związku z planowanym strajkiem w dniu 08 kwietnia 2019 roku pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie, informuję, że w czasie akcji protestacyjnej  nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci przedszkolnych i uczniów naszej szkoły. Dzieci będą miały zapewnione zajęcia opiekuńcze.

W związku z powyższym,

  1. Proszę rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego przy ul. Szkolnej 9 o przyprowadzanie swoich podopiecznych do przedszkola przy ulicy Bocznej 6. Będą dla nich organizowane zajęcia zgodnie z planem pracy oddziału ( od 8.00 do 13.30 ) i przedszkola ( od 6.30 do 16.30 )
  2. Uczniowie klas I-VI będą mogli przebywać w szkole w czasie przewidzianym dla nich tygodniowym rozkładem zajęć (planem lekcji). Dla nich również będą organizowane tylkozajęcia opiekuńcze od godz.7.00 do 15.30

 

Wszelkich informacji na temat organizacji opieki nad dziećmi w czasie strajku udziela Dyrektor Szkoły.

Proszę o uważne śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w budynku szkoły i przedszkola.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnie Ewa Dohrmann