V Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy

UWAGA KONKURS!

Serdecznie zapraszamy uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie województw śląskiego i opolskiego, do udziału w V Międzywojewódzkim Konkursie Przyrodniczym pt. Piękno Śląskich Lasów: Jak Feniks z popiołów (1992-2022).

Regulamin: V Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy