Kategoria: Bez kategorii

Uczmy się języka angielskiego!

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego? 

Znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego coraz częściej staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego już od wielu lat nasza szkoła kładzie nacisk na kształcenie językowe. Uczniowie ZSP w Rudnie oraz dzieci przedszkolne dzięki zaangażowaniu nauczyciela języka angielskiego p. Barbary Szymury odnoszą wiele sukcesów w nauce tego języka obcego. Cieszy nas, że biorą oni udział w konkursach (na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim) i zdobywają nagrody. Podczas ogólnopolskiego badania wyników nauczania nasi uczniowie wypadają dobrze, zazwyczaj powyżej średniej krajowej. 

Stąd pomysł, aby zintensyfikować językową przygodę dzieci i wprowadzić zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci z  Gminy Rudziniec od 1 października właśnie z języka angielskiego prowadzone przez p. Joannę Wijacką .

Uczestnicy szkoły języka angielskiego „Early Stage” będą mieli możliwość poznania fascynującego świata nieznanych słówek i wyrażeń, które dzięki aktywizującym metodom pracy (muzyce, tańcom, przedstawieniom teatralnym, projektom plastycznym i multimedialnym), łatwo przyswoją.  

Gdzie i kiedy?

Dwa razy w tygodniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudnie.

To najlepsza droga do biegłej znajomości języka angielskiego.

Happy end – może wyjazd zagraniczny ??? A gdzie? Któż to wie!

 

Aktywna Tablica

AKTYWNA TABLICA

Na początku tego roku szkolnego na uczniów wracających po wakacji do szkolnych ławek czekały niespodzianki. Nasza szkoła została bowiem wyposażona w dwa monitory dotykowe a wszystko to dzięki wsparciu Gminy Rudziniec w ramach realizacji projektu rządowego pt. „AKTYWNA TABLICA”. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego Grono Pedagogiczne zostało solidnie przeszkolone. Uczniowie byli zachwyceni nowym sprzętem. Z pewnością taka niespodzianka zmotywuje ich do twórczej pracy w nowym roku szkolnym i umili trudne zadanie, jakim jest zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych szkoły

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Rudnie  pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSP, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie ul. Szkolna 9 44-160 Rudziniec , e-mail: sprudno@gmail.com
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Sebastian Łabowski   adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Urodziny Wicewójta p. A. Hosza

Urodziny Pana Andrzeja Hosza

28 maja to dzień szczególny dla Wicewójta Gminy Rudziniec, pana Andrzeja Hosza, bowiem wtedy przypadają jego urodziny. Z tej okazji uczniowie ZSP w Rudnie wraz z Panią Dyrektor Ewą Dohrmann udali się do Rudzińca, aby złożyć solenizantowi najserdeczniejsze życzenia. Nie mogło zabraknąć też głośnego „Sto lat”: była trąbka, był keyboard oraz piękny dziecięcy wokal. Z okazji urodzin Pana Wicewójta uczniowie rudnowskiej szkoły wraz z nauczycielami napisali krótki wierszyk dla Szanownego Solenizanta!

 

Pan Andrzej Hosz w całym powiecie gliwickim jest szanowany

I z miłości do zwierząt bardzo znany.

Dzieciom o swej pasji chętnie opowiada

I swym zamiłowaniem ludzi wokół zaraża.

 

Mimo licznych trosk i spraw do załatwienia wielu,

Do każdego podejdzie, dłoń uściśnie i powie: „Dzień dobry przyjacielu!”.

A do tego zawsze uśmiech ma na twarzy

I każdego nim z chęcią obdarzy.

 

Dodać tu wypada, że Pan Andrzej funkcję Zastępcy Wójta sprawuje

I ze swych obowiązków znakomicie się wywiązuje.

Dzięki Jego staraniom w Gminie Rudziniec życie spokojnie płynie

A żaden turysta naszych pięknych terenów nie ominie.

 

Panie Andrzeju!

W dniu Pana święta

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie o Panu pamięta.

Życzymy mnóstwa pomysłów nowych

I współpracowników do pracy zawsze gotowych.

Oby Pańskie marzenia się spełniły

A smutki w mig zniknęły!

 

Dyrektor Ewa Dohrmann, Rada Pedagogiczna

oraz Uczniowie ZSP w Rudnie