Kategoria: Przedszkole

Certyfikat „Chronimy Dzieci” 2018

ZSP w Rudnie uzyskało certyfikat programu „Chronimy Dzieci” na kolejny rok aż do 11. 06. 2018 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się rodziców/ opiekunów z zaktualizowaną „Polityką ochroną dzieci” obowiązującą w naszej szkole i przedszkolu w zakładce „Dla Rodziców”

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci” profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem  i  koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Realizację programu w naszej szkole prowadzi Pani Barbara Szymura (nauczyciel języka angielskiego). 

Detektyw Rodzinny w Akcji – rozstrzygnięcie konkursu

DETEKTYW RODZINNY W AKCJI

1 czerwca w Rudnie przypadł nie tylko Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale również II etap oraz rozstrzygnięcie  GMINNEGO KONKURSU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO pt. „Detektyw rodzinny w akcji” pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta. Konkurs ten zorganizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie oraz Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec a odpowiedzialne za jego przebieg były panie: Małgorzata Mamok-Migurska oraz Anna Blaszczyk.

Podczas tak szczególnego wydarzenia nie mogło zabraknąć osób, dla których pielęgnowanie tradycji rodzimych jest ważne. Swą obecnością organizatorów zaszczycili: p. Ewa Borys – starsza wizytator Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, proboszcz parafii Rudno – ks. Piotr Faliński, p. Renata Böhm – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, p. Iwona  Nowara – sołtys sołectwa Rudno, p . p. Bernadeta Fitzke – radna Sołectwa Rudno, p. Jarosław Tabak – prezes LKS Młodość Rudno.

Konkurs adresowany był do rodzin z terenu Gminy Rudziniec. Składa się z dwóch etapów: w pierwszym należało napisać wiersz na temat przedmiotu, pamiątki bądź historii rodzinnej oraz zilustrować go zdjęciem lub rysunkiem. Trzy rodziny, które zakwalifikowały się do II etapu, przygotowały popis artystyczny, który oceniało jury konkursowe: p. Teresa Szymońska – twórczyni „Naszej Izby Pamięci” w Sośnicowicach, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, a także Ślązaczka Roku 2016, p. Beata Grochla – polonistka z Kotulina, Ślązaczka z dziada pradziada, znawczyni gwary śląskiej, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, p. Adama Radosz – instruktor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, znany w gminie Rudziniec i ceniony znawca sztuki recytacji, juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR.

Jako pierwsza wystąpiła rodzina Pawletko. Mama wraz z córkami zaprezentowały zabytkowy XIX-wieczny zegar, który znajduje się w posiadaniu tej rodziny od trzech pokoleń. Następnie rodzina Stochaj wspominała historię miłosną prababci Lusi a na zakończenie rodzina Drost opowiedziała historię książeczki wojskowej pradziadka, który w czasach I wojny światowej walczył we Francji.

Po długich i burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki:

I miejsce – rodzina Stochaj

II miejsce – rodzina Drost

III miejsce – rodzina Pawletko

Konkurs nie odbyłby się zapewne, gdyby nie sponsorzy. Pozwolimy ich sobie wymienić w tym miejscu i złożyć najserdeczniejsze podziękowania:

Dziękujemy:

Urzędowi Gminy Rudziniec,

Panu Krystianowi Kiełbasie – radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, właścicielowi „Rancza” – gospodarstwa agroturystycznego w Proboszczowicach,

Panu  Andreasowi Schymie właścicielowi  firmy IT&T z Rudna,

Państwu Patrycji i Sebastianowi Gembolisom – właścicielom piekarni z Bojszowa,

Pani Reginie Dylong – właścicielce sklepu spożywczego z Rudna,

Pani Jolancie Jeglorz – właścicielce sklepu ABC z Bojszowa.

 

Konkurs „Detektyw rodzinny w akcji” to dopiero początek atrakcji, które p. Małgorzata Mamok-Migyrska oraz p. Anna Blaszczyk przygotowały dla uczestników projektu „Detektywi przeszłości”. Z zapartym tchem czekamy na informacje o kolejnych ciekawych inicjatywach.

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwoźdź

Dzień Dziecka 2018

DZIEŃ DZIECKA 2018

Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecko. Z tej okazji Rada Rodziców ZSP w Rudnie, Sołtys Rudna wraz z Radnymi, Klub Sportowy „Młodość Rudno” oraz Grono Pedagogiczne zorganizowali dla wszystkich dzieci festyn na boisku sportowym z okazji ich święta. Przygotowali oni wiele atrakcji. m.in. dmuchańce oraz gry i zabawy sportowe. Zaprosili ponadto animatorów z Tralalandii. Uczestnicy festynu mogli wyszaleć się przy dźwiękach skocznej muzyki i nauczyć się kroków tańca. Wzięli też udział w wyścigach. Dla tych najbardziej wytrzymałych, niezważających na upał, pan Piotr Szczepaniak zorganizował turniej piłki nożnej. W przerwie pomiędzy poszczególnymi atrakcjami dzieci mogły się posilić kiełbaskami z grilla, lodami oraz owocami.

W tym szczególnym dniu przypadł również II etap oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literacko-Artystycznego pt. „Detektyw rodzinny w akcji” zorganizowanego przez ZSP w Rudnie oraz Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta.

Cieszy nas, że ten wyjątkowy dzień uczcili również dorośli. Wśród gości znaleźli się m.in. Pani Ewa Borys – starsza wizytator Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, proboszcz parafii Rudno – ks. Piotr Faliński, p. Iwona Nowara – sołtys Sołectwa Rudno, p. Bernadeta Fitzke – radna, p. Renata Böhm – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, p. Jarosław Tabak – prezes LKS „Młodość Rudno” oraz rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych, którzy wraz z nauczycielami czuwali nad bezpieczeństwem głównych bohaterów tego święta.

Z pewnością Dzień Dziecka nie mógłby zostać zorganizowany z takim rozmachem, gdyby nie sponsorzy, którym pragniemy serdecznie podziękować słowami św. Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.

 

SPONSORZY DNIA DZIECKA 2018

 

IWONA NOWARA

SOŁTYS SOŁECTWA RUDNO

 

RADA RODZICÓW

ZSP W RUDNIE

 

BERNADETA FITZKE,

SEBASTIAN BÖHM –

RADNI SOŁECTWA RUDNO

 

PANI JULIA MUSKALLA

 

PAŃSTWO

KAROL I ILONA NOWAKOWIE

„KARCZMA U KAROLA”

 

REGINA DYLONG

SKLEP SPOŻYWCZY

 

PAŃSTWO

GABRIELA I PIOTR IGNACY

„KARCZMA U VONA”

 

JAROSŁAW TABAK

PREZES LKS „MŁODOŚĆ RUDNO”

 

ANDREAS SCHYMA

FIRMA IT&T

 

PAŃSTWO

PATRYCJA I SEBASTIAN GEMBOLIS

PIEKARNIA BOJSZÓW

 

MARCIN KOWALSKI

CINSOFT

 

HENRYK SADŁO

FIRMA HeNET

 

Mamy ogromną nadzieję, że tegoroczny Dzień Dziecka sprawił, że na twarzach wszystkich dzieci – i tych dużych, i tych małych – zagościły uśmiechy od ucha do ucha, bo – jak mawiał Janusz Korczak – „kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”.

 

Dyrektor Ewa Dohrmann oraz Grono Pedagogiczne ZSP w Rudnie

Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja Sowa”

PAULINA RYPIŃSKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP W RUDNIE WYRÓŻNIONA W MIĘDZYWOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MOJA SOWA”

Znamy już wyniki Międzywojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Moja sowa” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym organizowanego przez Nadleśnictwo Rudziniec.

Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej techniką dowolną przedstawiającej sowę. Komisja konkursowa w składzie: p. Hanna Kuciel-Zając – artystka-plastyk oraz p. Agnieszka Polowczyk i p. Adam Głowacki – pracownicy Nadleśnictwa Rudziniec, nie miała łatwego zadania, napłynęło bowiem prawie 800 prac z województwa śląskiego i opolskiego. Ostatecznie – po długich i burzliwych naradach – wybrano te najlepsze. Pomysłowość, oryginalność i wkład własny twórców zadecydowały o ostatecznym wyniku. Cieszy nas ogromnie, że uczennica Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudnie – Paulina Rypińska – zdobyła wyróżnienie w kategorii „Przedszkola”.

Serdecznie gratulujemy Paulinie i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Kosmiczna Stodoła

KOSMICZNA STODOŁA W RUDNIE

Dnia 10 maja 2018 roku stodoła przy ZSP w Rudnie zamieniła się w kosmiczne miejsce, bowiem Rudno gościło przenośne planetarium Planet Expres. Jest to unikalne narzędzie dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejszy projektor, teleskopy i urządzenia. Za sprawą planetarium uczniowie rudnowskiej szkoły mogli udać się w niezwykłą podróż do najdalszych zakątków kosmosu i odkrywać niesamowite zagadki Wszechświata. Mogli też z bliska zobaczyć planety, ich księżyce, odległe galaktyki, piękne mgławice oraz wiele innych ciekawych zjawisk występujących we Wszechświecie.

p. Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

 

Tydzień Biblijny- czytamy dla przedszkolaków

X Tydzień Biblijny

Niedawno obchodziliśmy X Tydzień Biblijny. Z tej okazji 26.04.2018 r. uczennice klasy V ZSP w Rudnie  przygotowały opowieści biblijne dla naszych przedszkolaków. Grupa Tygrysków i Misiów z wielką radością przyjęła gości, wysłuchała opowiadań i odpowiadała na wszystkie pytania.

Dziękuję serdecznie kl. V za zaangażowanie oraz trud włożony w przygotowania do tegorocznego Tygodnia Biblijnego.

Krystyna Kwiecień