Kategoria: Szkoła

Olimpusek 2018

Olimpusek- sesja wiosenna

 

 

 

 

 

 

Dziesięcioro uczniów kl. I ZSP w Rudnie wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpusek” (sesja wiosenna) sprawdzającym ich wiedzę ogólną. Ćwiczyli oni sumiennie pod okiem p. Krystyny Krusiec. Nasze pierwszaki znakomicie poradziły sobie z trudnymi zadaniami. Wyniki konkursu zaskoczyły wszystkich! Aż dwoje uczniów zdobyło I miejsce. Byli to: Olivier Janas oraz Oliwier Wyciślok. Otrzymali oni grawerowane dyplomy Laureatów oraz nagrody książkowe. Nicola Kałuża z kolei wywalczyła III miejsce, dyplom Laureata oraz nagrodę książkową. Pozostali uczestnicy uzyskali również wysokie wyniki. Marta Wolny za VIII miejsce  otrzymała dyplom Laureata,  Milena Kałuża – XIII miejsce i dyplom Laureata, Wojciech Muskalla i Oliwia Böhm – XIV miejsce i dyplom Laureata! Serdecznie gratulujemy!

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Certyfikat „Chronimy Dzieci” 2018

ZSP w Rudnie uzyskało certyfikat programu „Chronimy Dzieci” na kolejny rok aż do 11. 06. 2018 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się rodziców/ opiekunów z zaktualizowaną „Polityką ochroną dzieci” obowiązującą w naszej szkole i przedszkolu w zakładce „Dla Rodziców”

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci” profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem  i  koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Realizację programu w naszej szkole prowadzi Pani Barbara Szymura (nauczyciel języka angielskiego). 

I etap projektu „Detektywi przeszłości”

Pierwszy etap realizacji projektu „Detektywi przeszłości” – wizyta w Rudnowskiej Izbie Pamięci

Dnia 5 czerwca 2018 roku uczniowie klas IV-VI ZSP w Rudnie wzięli udział w nietypowej lekcji. Udali się oni do Rudnowskiej Izby Pamięci, gdzie pani Renata Böhm – gospodyni tego miejsca – w ciekawy sposób opowiadała o dawnych dziejach Rudna. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia dawniej wykorzystywano do pracy na roli, poznali też wyposażenie kuchni sprzed ponad 50 lat. Pani Renata zaprezentowała również zdjęcia ślubne oraz stroje panny młodej i pana młodego. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem nie tylko tego miejsca, ale i opowieści pani Renaty. Mamy nadzieję, że wizyta w Rudnowskiej Izbie Pamięci obudziła w nich ciekawość i była zachętą do głębszego poznania historii swej rodziny oraz Małej Ojczyzny.

Ta nietypowa lekcja odbyła się w ramach realizacji projektu „Detektywi przeszłości” koordynowanego przez p. Annę Blaszczyk, reprezentującą Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec oraz p. Małgorzatę Mamok-Migurską, reprezentującą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. To dopiero początek ciekawych inicjatyw zaproponowanych przez dwie pasjonatki rozkochane w kulturze swej Małej Ojczyzny. Ich nadrzędnym celem jest pobudzenie patriotyzmu lokalnego młodych ludzi i uświadomienie im wartości ich miejsca zamieszkania.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Projekt „Detektywi Przeszłości”

„DETEKTYWI PRZESZŁOŚCI” W AKCJI

„Detektywi przeszłości” – taką właśnie nazwę nosi autorski projekt stworzony przez dwie pasjonatki rozkochane w kulturze swej Małej Ojczyzny: p. Annę Blaszczyk oraz p. Małgorzatę Mamok-Migurską. Panie reprezentują instytucje, w których pracują, czyli Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. Wspólnie realizują projekt nadzorowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach a ten z kolei jest operatorem programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim. W ramach tego działania realizowany jest projekt operatorkultury.pl, który ma na celu wzmocnić rolę edukacji kulturowej oraz nauczyć dzieci i młodzież kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy i zaufania.

Wszystko zaczęło się w marcu 2018 roku, kiedy to Dyrektor GOK Rudziniec – p. Danuta Czok oraz p. Anna Blaszczyk zadzwoniły do p. Małgorzaty Mamok-Migurskiej i zaprosiły ją (oraz ZSP w Rudnie)  do udziału w szeroko zakrojonym projekcie w roli koordynatora. Po tym, jak p. Małgorzata odpowiedziała znamienne „tak”, wszystko potoczyło się w bardzo szybkim tempie. Już 22 marca 2018 roku odbył się nabór kandydatów do projektu pt. operatorkultury.pl. W konkursie dla Partnerstw – po sprawdzeniu kryteriów formalnych – do oceny komisji skierowanych zostało 25 wniosków, w tym ten opracowany przez p. Annę i p. Małgorzatę. 27 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej. Po zapoznaniu się z treścią aplikacjim, dokonała ona wyboru 12 Partnerstw, które następnie zostały zaproszone do udziału  w projekcie. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji obranych celów był udział w cyklu szkoleń organizowanych przez RIK. Następnym krokiem było złożenie kolejnego wniosku. Tym razem uczestnicy „walczyli” o pieniądze na sfinansowanie zaplanowanych działań. Wygrały te propozycje, które zawierały najciekawsze pomysły na realizację edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży. 29 maja 2018 roku w siedzibie RIK w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji, która wybrała sześć autorskich projektów do sfinansowania, wśród nich znaleźli się również „Detektywi przeszłości”.

W ogromnym skrócie można powiedzieć, że nadrzędnym celem projektu pt. „Detektywi przeszłości” jest pobudzenie patriotyzmu lokalnego młodych ludzi i uświadomienie im wartości ich Małej Ojczyzny. Miejscem szczególnym dla pań koordynatorek oraz uczestników projektu jest Rudnowska Izba Pamięci. Zadaniem uczestników – detektywów przeszłości, czyli dziewięciorga uczniów ZSP w Rudnie oraz sześciorga absolwentów  – jest  tropienie historii ludzi, przedmiotów, legend i tradycji związanych z Rudnem podczas spotkań z seniorami. W ramach godzin wychowawczych przewidziana jest wizyta klas IV-VI w Rudnowskiej Izbie Pamięci, wyjazd do teatru oraz warsztaty teatralne (to jeszcze w czerwcu). Grupa będzie działała również w czasie wakacji oraz we wrześniu. Efekty poszukiwań „detektywi przeszłości” będą dokumentowali i udostępniali na platformie społecznościowej  Facebook w formie zdjęć, filmików i reportaży. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach: wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz w spotkaniach z twórcami ludowymi. Nabyte umiejętności i doświadczenia będą miały okazję wykorzystać podczas opracowania scenariusza inscenizacji. Do wspólnych występów zaangażują seniorów oraz chętnych mieszkańców Rudna. W przedstawieniu zostaną wykorzystane bliskie wszystkim pokoleniom środki wyrazu, tj.: słowo (gwara), muzyka i taniec.

Efekty działań projektowych, w tym m.in. inscenizacja, zostaną zaprezentowane 30 września br. podczas „Pikniku przy kartoflu”, czyli spotkaniu plenerowym dla wszystkich mieszkańców sołectwa Rudno.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego 2018

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Kleszczowie

7 czerwca 2018 r. w Kleszczowie odbył się X Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Konkurs był kilkuetapowy. Najpierw uczniowie ze wszystkich zgłoszonych szkół pisali test wiedzy gramatyczno-leksykalnej, w którym mogli zdobyć aż 50 punktów. Sześcioro najlepszych uczestników weszło do półfinału. Musieli oni zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi kultury krajów anglojęzycznych i wypowiedzieć się na wylosowany temat. Do finału przeszła trójka najlepszych, którzy w ostatecznej rywalizacji musieli wykazać się nie tylko świetną znajomością języka angielskiego, ale również umiejętnościami strategicznymi. Rywalizacja trwała do samego końca, emocje towarzyszyły wszystkim zebranym na sali, a poziom konkursu był bardzo wysoki. 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Gminnym Mistrzem Języka Angielskiego została Oliwia Pawletko, która zajęła I miejsce. Natomiast Wicemistrzem i zdobywcą II miejsca został również nasz uczeń – Piotr Mrówka.

Bardzo dziękuję za czas poświęcony na przygotowania i wysoki wynik testu pisemnego ( Oliwka i Piotrek zdobyli po 48 punktów na 50 możliwych). Życzę Wam kolejnych sukcesów językowych. Good luck!

p. Barbara Szymura

Zielona Szkoła 2018

Klasa III wraz z panią Agnieszką i panią Gosią pozdrawiają z pięknego Darłówka 🙂

Kredki dla Afryki – Dziękujemy

Samorząd Szkolny dziękuje Wszystkim którzy włączyli się do akcji i otworzyli serce na pomoc dzieciom w Afryce. Wszystkie zebrane przybory zostaną przekazane Fundacji ASANTE.

 

Detektyw Rodzinny w Akcji – rozstrzygnięcie konkursu

DETEKTYW RODZINNY W AKCJI

1 czerwca w Rudnie przypadł nie tylko Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale również II etap oraz rozstrzygnięcie  GMINNEGO KONKURSU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO pt. „Detektyw rodzinny w akcji” pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta. Konkurs ten zorganizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie oraz Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec a odpowiedzialne za jego przebieg były panie: Małgorzata Mamok-Migurska oraz Anna Blaszczyk.

Podczas tak szczególnego wydarzenia nie mogło zabraknąć osób, dla których pielęgnowanie tradycji rodzimych jest ważne. Swą obecnością organizatorów zaszczycili: p. Ewa Borys – starsza wizytator Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, proboszcz parafii Rudno – ks. Piotr Faliński, p. Renata Böhm – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, p. Iwona  Nowara – sołtys sołectwa Rudno, p . p. Bernadeta Fitzke – radna Sołectwa Rudno, p. Jarosław Tabak – prezes LKS Młodość Rudno.

Konkurs adresowany był do rodzin z terenu Gminy Rudziniec. Składa się z dwóch etapów: w pierwszym należało napisać wiersz na temat przedmiotu, pamiątki bądź historii rodzinnej oraz zilustrować go zdjęciem lub rysunkiem. Trzy rodziny, które zakwalifikowały się do II etapu, przygotowały popis artystyczny, który oceniało jury konkursowe: p. Teresa Szymońska – twórczyni „Naszej Izby Pamięci” w Sośnicowicach, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, a także Ślązaczka Roku 2016, p. Beata Grochla – polonistka z Kotulina, Ślązaczka z dziada pradziada, znawczyni gwary śląskiej, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, p. Adama Radosz – instruktor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, znany w gminie Rudziniec i ceniony znawca sztuki recytacji, juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR.

Jako pierwsza wystąpiła rodzina Pawletko. Mama wraz z córkami zaprezentowały zabytkowy XIX-wieczny zegar, który znajduje się w posiadaniu tej rodziny od trzech pokoleń. Następnie rodzina Stochaj wspominała historię miłosną prababci Lusi a na zakończenie rodzina Drost opowiedziała historię książeczki wojskowej pradziadka, który w czasach I wojny światowej walczył we Francji.

Po długich i burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki:

I miejsce – rodzina Stochaj

II miejsce – rodzina Drost

III miejsce – rodzina Pawletko

Konkurs nie odbyłby się zapewne, gdyby nie sponsorzy. Pozwolimy ich sobie wymienić w tym miejscu i złożyć najserdeczniejsze podziękowania:

Dziękujemy:

Urzędowi Gminy Rudziniec,

Panu Krystianowi Kiełbasie – radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, właścicielowi „Rancza” – gospodarstwa agroturystycznego w Proboszczowicach,

Panu  Andreasowi Schymie właścicielowi  firmy IT&T z Rudna,

Państwu Patrycji i Sebastianowi Gembolisom – właścicielom piekarni z Bojszowa,

Pani Reginie Dylong – właścicielce sklepu spożywczego z Rudna,

Pani Jolancie Jeglorz – właścicielce sklepu ABC z Bojszowa.

 

Konkurs „Detektyw rodzinny w akcji” to dopiero początek atrakcji, które p. Małgorzata Mamok-Migyrska oraz p. Anna Blaszczyk przygotowały dla uczestników projektu „Detektywi przeszłości”. Z zapartym tchem czekamy na informacje o kolejnych ciekawych inicjatywach.

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwoźdź

Dzień Dziecka 2018

DZIEŃ DZIECKA 2018

Chyba nikomu nie trzeba przypominać, że 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecko. Z tej okazji Rada Rodziców ZSP w Rudnie, Sołtys Rudna wraz z Radnymi, Klub Sportowy „Młodość Rudno” oraz Grono Pedagogiczne zorganizowali dla wszystkich dzieci festyn na boisku sportowym z okazji ich święta. Przygotowali oni wiele atrakcji. m.in. dmuchańce oraz gry i zabawy sportowe. Zaprosili ponadto animatorów z Tralalandii. Uczestnicy festynu mogli wyszaleć się przy dźwiękach skocznej muzyki i nauczyć się kroków tańca. Wzięli też udział w wyścigach. Dla tych najbardziej wytrzymałych, niezważających na upał, pan Piotr Szczepaniak zorganizował turniej piłki nożnej. W przerwie pomiędzy poszczególnymi atrakcjami dzieci mogły się posilić kiełbaskami z grilla, lodami oraz owocami.

W tym szczególnym dniu przypadł również II etap oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Literacko-Artystycznego pt. „Detektyw rodzinny w akcji” zorganizowanego przez ZSP w Rudnie oraz Gminny Ośrodek Kultury pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta.

Cieszy nas, że ten wyjątkowy dzień uczcili również dorośli. Wśród gości znaleźli się m.in. Pani Ewa Borys – starsza wizytator Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, proboszcz parafii Rudno – ks. Piotr Faliński, p. Iwona Nowara – sołtys Sołectwa Rudno, p. Bernadeta Fitzke – radna, p. Renata Böhm – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, p. Jarosław Tabak – prezes LKS „Młodość Rudno” oraz rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych, którzy wraz z nauczycielami czuwali nad bezpieczeństwem głównych bohaterów tego święta.

Z pewnością Dzień Dziecka nie mógłby zostać zorganizowany z takim rozmachem, gdyby nie sponsorzy, którym pragniemy serdecznie podziękować słowami św. Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.

 

SPONSORZY DNIA DZIECKA 2018

 

IWONA NOWARA

SOŁTYS SOŁECTWA RUDNO

 

RADA RODZICÓW

ZSP W RUDNIE

 

BERNADETA FITZKE,

SEBASTIAN BÖHM –

RADNI SOŁECTWA RUDNO

 

PANI JULIA MUSKALLA

 

PAŃSTWO

KAROL I ILONA NOWAKOWIE

„KARCZMA U KAROLA”

 

REGINA DYLONG

SKLEP SPOŻYWCZY

 

PAŃSTWO

GABRIELA I PIOTR IGNACY

„KARCZMA U VONA”

 

JAROSŁAW TABAK

PREZES LKS „MŁODOŚĆ RUDNO”

 

ANDREAS SCHYMA

FIRMA IT&T

 

PAŃSTWO

PATRYCJA I SEBASTIAN GEMBOLIS

PIEKARNIA BOJSZÓW

 

MARCIN KOWALSKI

CINSOFT

 

HENRYK SADŁO

FIRMA HeNET

 

Mamy ogromną nadzieję, że tegoroczny Dzień Dziecka sprawił, że na twarzach wszystkich dzieci – i tych dużych, i tych małych – zagościły uśmiechy od ucha do ucha, bo – jak mawiał Janusz Korczak – „kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”.

 

Dyrektor Ewa Dohrmann oraz Grono Pedagogiczne ZSP w Rudnie