Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2019/20

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego informatyka, muzyka
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,wychowawca klasy III, świetlica
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy II
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy V
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel język polski, historia, logopedia
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, wychowawca klasy VI
mgr Małgorzata Prochota nauczyciel matematyka, przyroda, biologia, geografia, świetlica
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie III
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia
mgr Beata Petryków- Podwórny nauczyciel wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Roman Sowa nauczyciel technika
mgr Marzena Ojak nauczyciel plastyka
mgr Iwona Merkel nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, świetlica
     

 

PSYCHOLOG

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr Marianna Bury – wychowawca
  • mgr Kamila Żabiuk- zastępstwo
  • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego, pedagog
  • mgr Beata Jarczewska – nauczyciel języka angielskiego
  • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

  • pani Monika Drost– intendentka,
  • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa,
  • pani Dorota Wlach – kucharka,
  • pani Urszula Jeglorz – konserwator