Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/22

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego informatyka, muzyka
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, wychowawca klasy II
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel język polski, historia, logopedia, wychowawca klasy V
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Małgorzata Prochota nauczyciel matematyka, przyroda, biologia, geografia, świetlica
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, świetlica, wychowawca klasy I
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia
mgr Justyna Zander nauczyciel język angielski
mgr inż. Roman Sowa nauczyciel technika
mgr Marzena Ojak nauczyciel plastyka
mgr Iwona Bieniek nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawca w klasie III
mgr Joanna Bogacz    nauczyciel nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie V 

 

Sekretariat szkolny: 

 • Dyrektor – mgr Ewa Dohrmann
 • Sekretarz – Eryka Szykowska

Czynny od 7.00 – 15.00

O czystość w szkole dba personel szkoły w osobach:

 • pani Monika Wieszok – woźna, sprzątaczka
 • pani Anna Sigmundczyk – sprzątaczka

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • mgr Marianna Bury – wychowawca , nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog szkolny
 • mgr Kamila Żabiuk- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

 • pani Monika Drost– intendentka
 • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa
 • pani Marzena Jaros – kucharka
 • pani Mariola Urbanek – konserwator
 • pani Beata Kunce – konserwator

W Oddziale Przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawują:

 • mgr Malwina Ogonowska – wychowawca, nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • pani Monika Drost- woźna oddziałowa