Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/19

imię i nazwisko

pełniona funkcja w szkole

nauczany przedmiot

mgr Ewa Dohrmann

dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

informatyka, muzyka

mgr Krystyna Krusiec

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,wychowawca klasy II

mgr Agnieszka Sołtysiak

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy I

mgr Piotr Szczepaniak

nauczyciel

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy IV

dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

nauczyciel

język polski, logopedia, wychowawca klasy VI

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

nauczyciel

język niemiecki, pedagog szkolny, wychowawca klasy V

mgr Małgorzata Prochota

nauczyciel

matematyka, przyroda, biologia, geografia

mgr Barbara Szymura

nauczyciel

język angielski, świetlica

mgr Krystyna Kwiecień

nauczyciel katecheta

religia

mgr Beata Petryków- Podwórny

nauczyciel

historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Roman Sowa

nauczyciel

technika

mgr Marzena Ojak

nauczyciel

plastyka

PSYCHOLOG: pani Joanna KUKOWA–  dyplomowany pedagog resocjalizacyjny i psycholog kliniczny w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej.

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr Marianna Bury – wychowawca
  • lic. Aleksandra Kątny – wychowawca
  • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego, pedagog
  • mgr Barbara Szymura – nauczyciel języka angielskiego
  • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

  • pani Monika Drost– intendentka,
  • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa,
  • pani Dorota Wlach – kucharka,
  • pani Urszula Jeglorz – konserwator