Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/19

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego informatyka, muzyka
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,wychowawca klasy II
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy I
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy IV
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel język polski, logopedia, wychowawca klasy VI
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, pedagog szkolny, wychowawca klasy V
mgr Małgorzata Prochota nauczyciel matematyka, przyroda, biologia, geografia
mgr Barbara Szymura nauczyciel język angielski, świetlica
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia
mgr Beata Petryków- Podwórny nauczyciel historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Roman Sowa nauczyciel technika
mgr Marzena Ojak nauczyciel plastyka
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie II

 

PSYCHOLOG: pani Joanna KUKOWKA–  dyplomowany pedagog resocjalizacyjny i psycholog kliniczny w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej.

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr Marianna Bury – wychowawca
  • lic. Aleksandra Kątny – wychowawca
  • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego, pedagog
  • mgr Barbara Szymura – nauczyciel języka angielskiego
  • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

  • pani Monika Drost– intendentka,
  • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa,
  • pani Dorota Wlach – kucharka,
  • pani Urszula Jeglorz – konserwator