Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2020/21

 

imię i nazwisko pełniona funkcja w szkole nauczany przedmiot
mgr Ewa Dohrmann dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego informatyka, muzyka
mgr Krystyna Krusiec   nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, wychowawca klasy I
mgr Agnieszka Sołtysiak nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy III
mgr Piotr Szczepaniak nauczyciel wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy VI
dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź nauczyciel język polski, historia, logopedia, wychowawca klasy IV
mgr Małgorzata Mamok- Migurska nauczyciel język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Małgorzata Prochota nauczyciel matematyka, przyroda, biologia, geografia, świetlica
mgr Małgorzata Pfeiffer nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie IV
mgr Krystyna Kwiecień nauczyciel katecheta religia
mgr Justyna Zander nauczyciel język angielski
mgr inż. Roman Sowa nauczyciel technika
mgr Marzena Ojak nauczyciel plastyka
mgr Iwona Merkel nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawca w klasie II
     

 

PSYCHOLOG

Pracownicy Przedszkola: 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

 • mgr Marianna Bury – wychowawca, pedagog szkolny
 • mgr Kamila Żabiuk- nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Justyna Zander – nauczyciel języka angielskiego
 • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
 • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

 • pani Monika Drost– intendentka
 • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa
 • pani Marzena Jaros – kucharka
 • pani Mariola Urbanek – konserwator

W Oddziale Przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawują:

 • mgr Sandra Żółtek- wychowawca
 • mgr Malwina Ogonwska – w zastępstwie nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • pani Monika Drost- woźna oddziałowa