Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/18

imię i nazwisko

pełniona funkcja w szkole

nauczany przedmiot

mgr Ewa Dohrmann

dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

informatyka, muzyka

mgr Krystyna Krusiec

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, biblioteka,wychowawca klasy I

mgr Agnieszka Sołtysiak

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy III

Piotr Szczepaniak

nauczyciel

wychowanie fizyczne, 

dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

nauczyciel

język polski, logopedia, wychowawca klasy V

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

nauczyciel

język niemiecki, pedagog szkolny, wychowawca klasy IV

mgr Małgorzata Prochota

nauczyciel

matematyka, przyroda, wychowawca klasy VI

mgr Barbara Szymura

nauczyciel

język angielski, świetlica

mgr Krystyna Kwiecień

nauczyciel katecheta

religia

mgr Beata Petryków- Podwórny

nauczyciel

historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Roman Sowa

nauczyciel

technika

mgr Marzena Ojak

nauczyciel

plastyka

 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr Marianna Bury – wychowawca
  • lic. Krystyna Bycka – wychowawca
  • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego, pedagog
  • mgr Barbara Szymura – nauczyciel języka angielskiego
  • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

  • pani Monika Drost– intendentka,
  • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa,
  • pani Dorota Wlach – kucharka,
  • pani Urszula Jeglorz – konserwator