Kadra

Szkoła Podstawowa w Rudnie

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/18

imię i nazwisko

pełniona funkcja w szkole

nauczany przedmiot

mgr Ewa Dohrmann

dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego

informatyka, muzyka

mgr Krystyna Krusiec

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, biblioteka,wychowawca klasy I

mgr Agnieszka Sołtysiak

nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca klasy III

Piotr Szczepaniak

nauczyciel

wychowanie fizyczne, 

dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

nauczyciel

język polski, logopedia, wychowawca klasy V

mgr Małgorzata Mamok- Migurska

nauczyciel

język niemiecki, pedagog szkolny, wychowawca klasy IV

mgr Małgorzata Prochota

nauczyciel

matematyka, przyroda, wychowawca klasy V

mgr Barbara Szymura

nauczyciel

język angielski, świetlica

mgr Krystyna Kwiecień

nauczyciel katecheta

religia

mgr Beata Petryków- Podwórny

nauczyciel

historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Roman Sowa

nauczyciel

technika

mgr Marzena Ojak

nauczyciel

plastyka

 

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr Maria Karafioł – wychowawca
  • lic. Krystyna Bycka – wychowawca
  • mgr Małgorzata Mamok- Migurska-  nauczyciel języka niemieckiego, pedagog
  • mgr Barbara Szymura – nauczyciel języka angielskiego
  • dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź – logopeda
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również personel obsługowy w osobach:

  • pani Monika Drost– intendentka,
  • pani Gabriela Pierończyk –woźna oddziałowa,
  • pani Dorota Wlach – kucharka,
  • pani Urszula Jeglorz – konserwator