Kontakt

Adres Zespołu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie

Rudno
ul. Szkolna 9
44-160 Rudziniec

Telefon: 32 230 34 60
Email: sprudno@gmail.com

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Rudnie.
Adres Szkoły:
Rudno
ul. Szkolna 9
44-160 Rudziniec
tel 32 230 34 60

Oddział Przedszkolny
Adres Oddziału:
Rudno
ul. Szkolna 9
44-160 Rudziniec
tel 32 230 34 60

oraz: Przedszkole Publiczne w Rudnie
Adres Przedszkola:
Rudno
ul. Boczna 6
44-160 Rudziniec
tel 32 230 37 56