Innowacje pedagogiczne

  1. Innowacja realizowana w Szkole Podstawowej w Rudnie w latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019

„Witamy w naszej małej ojczyźnie” innowacja – Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź, SP Rudno

dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź

 

  1. Innowacja realizowana w Szkole Podstawowej w Rudnie wchodzącej w skład Zespołu  Szkolno -Przedszkolnego w Rudnie w latach szkolnych 2017/2018 i 2019/2020

„Listy piszemy- nowe osoby i regiony poznajemy” Opis zasad innowacji p. Krusiec i p. Sołtysiak

mgr Agnieszka Sołtysiak i  mgr Krystyna Krusiec

 

3.Innowacja realizowana w Szkole Podstawowej w Rudnie wchodzącej w skład Zespołu  Szkolno -Przedszkolnego w Rudnie w latach szkolnych 2020/2021

„Lekturki spod chmurki” – Opis zasad innowacji p. Iwona Merkel

mgr Iwona Merkel