Sukcesy i osiągnięcia

Przykład dobrej praktyki : ,, Od zabawy do dyskusji o prawach dziecka, czyli…”

Ogólnopolski Konkurs Literacko- Artystyczny

„Magiczny Świat Zabawek”

( Prezentacja w pliku pdf poniżej)

przykład dobrej praktyki

 

14 czerwca 2016 roku – uczniowie z Rudna odwiedzają Rzecznika w jego warszawskiej siedzibie

 sukcesy001

Dnia 14 czerwca punktualnie o godzinie 5:00 czterdzieścioro sześcioro uczniów z SP w Rudnie i SP w Poniszowicach wyruszyło do Warszawy. Jednym z głównych punktów programu wycieczki było spotkanie z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka w jego biurze przy ul. Przemysłowej 30/32.

Nie było to pierwsze spotkanie dzieci z Rudna ze współczesnym kontynuatorem idei Janusza Korczaka. W 2010 oraz 2012 roku przybył on z wizytą do Rudna, dwukrotnie też dzieci odwiedziły go w Warszawie. W 2012 roku uczniowie z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle” wystąpili dla gości uroczystych obchodów Roku Janusza Korczak w samym Belwederze. Rzecznik przyjął młodych ludzi bardzo serdecznie. Przygotował też niespodziankę: za szczególne zasługi w upominaniu się o przestrzeganie praw dzieci ta niewielka szkoła należąca do Gminy Rudziniec została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI, którą odebrała Dyrektor Ewa Dohrmann. Rudno jest trzecią szkołą w Polsce, która otrzymała to honorowe odznaczenie. Jest to powód do dumy nie tylko dla szkoły, ale i dla naszej gminy.

sukcesy002

Uczniowie i nauczyciele z kolei, aby podziękować za gościnę, wręczyli Rzecznikowi wiersz, wieńczący ich sześcioletnią współpracę.

Liczymy na to, że już niedługo Rzecznik ponownie odwiedzi Gminę Rudziniec. Serdecznie zapraszamy!

Bożena Kaczmarczyk

 

12 listopada 2012 r. – II wizyta Rzecznika w Rudnie

 sukcesy003

Dzień 12 listopada 2012 r. z pewnością na długo zapadnie w pamięci uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnie. W tym dniu tę niewielką placówkę edukacyjną w gminie Rudziniec zaszczycił swą obecnością wyjątkowy gość – Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka.

Nie była to pierwsza wizyta rzecznika w tej szkole. Pierwszy raz przybył tu w 2010 r. a następnie w styczniu 2012 r. dał dowód uznania dla tej szkoły, zapraszając uczniów i nauczycieli do Katowic, gdzie dzieci wystąpiły przed zgromadzonymi gośćmi z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle”, inspirowanym książką „Król Maciuś Pierwszy”. Tydzień później młodzi ludzie z Rudna pojechali – na specjalne zaproszenie rzecznika – do Belwederu na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego. Była to wspaniała okazja ku temu, aby dzieci mogły zabrać głos w sprawie ich dotyczącej i przypomnieć wszystkim, że też są ludźmi i swoje prawa mają.

Do Rudna na spotkanie z rzecznikiem zjechało się wielu znakomitych gości: dyrektor Delegatury w Katowicach Zdzisława Waniek, wójt gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Tadeusz Mamok oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Gospodyni tej placówki – dyrektor Ewa Dohrmann – nie kryła wzruszenia witając Marka Michalaka w imieniu własnym, rady pedagogicznej oraz uczniów. Dziękowała za wspieranie szkoły w inicjatywach promujących podmiotowe traktowanie dzieci i bronienie ich człowieczeństwa. Po ciepłym powitaniu dyrektor oddała głos dzieciom, które pod opieką Bożeny Kaczmarczyk przygotowały program artystyczny gwarą prezentujący atrakcje, jakie czekają na przybyłych do Rudna. Uczennice kl. VI – Wiktoria Karaszewska, Julia Rapsiewicz oraz Karolina Zgorzałek – nie tylko rozśmieszały gości do łez, opowiadając ciekawostki z życia mieszkańców Rudna, ale także ujęły za serce, śpiewając piosenki o ich Małej Ojczyźnie. Szkoła ta jest wszak znana z przywiązania do tradycji lokalnej i pielęgnowania gwary. 

Prawdziwą atrakcją dla rzecznika był taniec przygotowany przez uczniów, do którego został on zaproszony. Ta wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo przyjemności i z pewnością na długo zapadnie w ich pamięci. Warto jeszcze dodać, że Karolina Zgorzałek zainspirowana działalnością Janusza Korczaka i jego współczesnych naśladowców, napisała wiersz zatytułowany „List do Dorosłych”, przypominający wszystkim, że „dzieci nie gęsi i swoje prawa mają”. Utwór ten wraz z portretem J. Korczaka został wręczony rzecznikowi jako podziękowanie za wspieranie szkoły w inicjatywach promujących podmiotowe traktowanie dzieci i bronienie ich człowieczeństwa.

Mimo że Marek Michalak przybył do Rudna tylko na chwilę, gdyż śpieszył się na konferencję do Katowic, znalazł czas, aby odwiedzić Rudnowską Izbę Pamięci – prawdziwą skarbnicę tradycji lokalnej, pielęgnowaną przez sołtys Rudna Renatę Böhm przy wsparciu pracowników szkoły i uczniów.

Rzecznik Praw Dziecka opuścił szkołę zauroczony atmosferą tam panującą oraz zachwycony umiejętnościami dzieci i zaangażowaniem nauczycieli. Jego wizyta w Rudnie to ogromne wyróżnienie dla tej placówki edukacyjnej, gminy Rudziniec oraz powiatu gliwickiego, ale również okazja, aby przypomnieć wszystkim, że „dziecko to też człowiek”. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rudnie głęboko wierzą, że odwiedziny Marka Michalaka zainspirują kolejne szkoły do podejmowania inicjatyw promujących podmiotowe traktowanie dzieci oraz dbałość o ich godność.

Bożena Kaczmarczyk

 

 

18 stycznia 2012 r. – występ w Belwederze

sukcesy004

Dnia 18.01.2012 r. uczniowie SP Rudno pojechali do Warszawy, gdzie w Belwederze rozbrzmiały ich dziecięce głosy, podkreślając miejsce i pozycję dziecka w rodzinie i w społeczności.

Młodzi artyści w wzruszający sposób dali wyraz postulatom „Starego Doktora” – pokazali, że każdy człowiek, nawet ten najmniejszy, posiada swą godność oraz ma swoje prawa, które inni winni respektować i szanować. Ich występ był kwintesencją idei korczakowskich. Dzieci miały również okazję zwiedzić Belweder oraz Pałac Prezydencki a także – co najważniejsze – spotkać się z Żoną Prezydenta, Panią Anną Komorowską, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza Korczaka.

Zaproszenie uczniów z Rudna do współpracy w cyklu konferencji – najpierw w Katowicach a potem w Warszawie – to ogromny zaszczyt nie tylko dla nauczycieli i uczniów tej placówki, ale także dla całej Gminy Rudziniec oraz powiatu gliwickiego. Występ dzieci z Rudna został bardzo ciepło przyjęty przez widzów, nagrodzony gromkimi brawami i wywołał u dorosłych wiele refleksji. Ale poza niekwestionowanymi walorami artystycznymi, które chwyciły przybyłych gości za serca, młodzi ludzie przekazali ważne przesłanie: każde dziecko ma prawo do tego, by mieć swoje prawa. Przez czas trwania występu dorośli mogli spojrzeć na ten problem oczyma dzieci. Ci młodzi artyści w dojrzały sposób pokazali, co wiedzą i co myślą o swoich prawach, wyrazili swoje obawy i niepokoje związane z ich realizacją przez dorosłych.

Dzieci z Rudna miały okazję przedstawić własne stanowisko w sprawie ich dotyczącej. W ich występie wyczuwalna była wiara, że zostaną wysłuchane. Głosy dzieci nawiązujące do idei starego doktora rozbrzmiały 18 stycznia 2012 r. w Warszawie z ogromną siłą zostały wysłuchane, ale czy zostaną wcielone w życie zależy od nas dorosłych

Miejmy nadzieję, że przesłanie dzieci z Rudna reprezentujących stanowisko wszystkich dzieci – trafiło do serc dorosłych a na dziecięcych twarzach zagoszczą na stałe uśmiechy.

Bożena Kaczmarczyk

 

 Czerwiec  2011 r. – Rzecznik wita uczniów z Rudna w swojej warszawskiej siedzibie

 

 
sukcesy005
sukcesy006
sukcesy007

 

10 stycznia 2012 r. – udział w konferencji „O podmiotowości dziecka”

16.09.2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, nazywanego pierwszym nieinstytucjonalnym rzecznikiem praw dziecka. W związku z tym wydarzeniem Pan Marek Michalak – stojący na straży dziecięcych praw – 18 stycznia br. inaugurował obchody Roku Janusza Korczaka. W ten sposób chciał przypomnieć wszystkim słowa Starego Doktora: „dziecko to też człowiek”.

Rzecznik Praw Dziecka organizuje także cykl konferencji „Nie ma dzieci – są ludzie”, które odbędą się we wszystkich województwach z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Pierwsza z nich pt: „O podmiotowości dziecka” miała miejsce 10.01.2012 r. w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego.

Dnia 10.01.2012 r. Rzecznik po raz kolejny dał dowód sympatii dla tej szkoły, zapraszając jej uczniów i nauczycieli do Katowic, gdzie dzieci pod czujnym okiem Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty Prochoty wystąpiły przed zgromadzonymi gośćmi z przedstawieniem „Z Korczakiem w tle”, inspirowanym książką „Król Maciuś Pierwszy”. Rudnowskie dzieci przypomniały wówczas dorosłym, że chcą, aby ich prawa były przestrzegane. Wystąpienie uczniów przyjęte zostało z ogromnym aplauzem przez dzieci, młodzież i dorosłych

26 stycznia 2010 r. – I spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka w Rudnie

sukcesy008

Szkoła Podstawowa w Rudnie została wyróżniona jako przyjazna dzieciom i odwiedziny złożył jej Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak. Obok niego w progi szkoły zawitali: Zastępca Dyrektora Delegatury w Gliwicach Pani Elwira Barańska – Szczerba, która reprezentowała Śląskiego Wicekuratora Oświaty w Katowicach Pana Dariusza Wilczaka; konsultantka Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach Pani Aleksandra Kruszyńska, działacze samorządowi i lokalni – Wójt Gminy Rudziniec Pan Krzysztof Obrzut, Zastępca Wójta Pan Andrzej Hosz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec Pani Danuta Czok, Ksiądz Proboszcz Piotr Faliński, Sołtys i Przewodnicząca Komisji Oświatowej – Pani Renata Bohm, Radny Sołectwa Rudno Pan Marek Wyciślok i w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec Pana Tadeusza Mamoka – Pan Adam Głowacki, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Tatiana Pietrzik. W charakterze gospodarzy wystąpiła dyrektor szkoły Ewa Dohrmann, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.

sukcesy009

 

Przywitanie delegacji z Rzecznikiem na czele miało bardzo uroczysty charakter. Szkoła zaprezentowała swoje możliwości artystyczne oraz dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym. Na początku zebranych powitała orkiestra dęta SAMI SWOI z Rudna. Następnie przed zgromadzoną publicznością odbył się pokaz programu artystycznego dzieci. Uczniowie pokazali swoje umiejętności i talenty wyćwiczone pod kierunkiem grona pedagogicznego i pani dyrektor Ewy Dohrmann. Był pokaz tańców, śpiewu i program artystyczny, przybliżający dokonania szkoły. Głównym punktem występu było przedstawienie „Król Maciuś Pierwszy”, przybliżające tematykę praw dzieci.

Po występach nastąpiły przemówienia Wójta Krzysztofa Obrzuta przybliżające walory gminy Rudziniec oraz Rzecznika Praw Dziecka. Pan Marek Michalak przybliżył małym bohaterom dnia historię Deklaracji Praw Dziecka, prawodawstwa polskiego i drogi dochodzenia do obecnych postanowień. Słowa rzecznika wzbudziły podziw i zainteresowanie słuchaczy. Rzecznik podjął również rozmowę z uczniami. Odpowiadał na pytania najmłodszych i wyjaśniał kwestie dotyczące swojego zawodu. Marek Michalak wyjaśnił, że wybrał goszczenie w tej szkole jako mającej świetne rekomendacje. Był zachwycony i chwalił organizację, przygotowanie, zdolności dzieci, dyscyplinę panującą w szkole. Zwrócił szczególną uwagę na dobre wychowanie dzieci i podkreślił, że jest ono zasługą pracy całego grona pedagogicznego i środowiska, w jakim wychowują się uczniowie. Zwrócił uwagę, że popiera istnienie małych szkół środowiskowych, gdyż tylko takie są w stanie zapewnić dziecku właściwe warunki rozwoju. Takie szkoły chętnie się wspomina, gdyż przypominają atmosferą dom rodzinny i dają poczucie bezpieczeństwa, solidarności, swojskości i jedności. Uczą pomagania sobie wzajemnie i odpowiedzialności za siebie. Scalają społeczność lokalną i stanowią centrum życia kulturalnego. Sołectwo Rudno jest dumne ze swojej szkoły i nie wyobraża sobie życia bez jej istnienia. Duża w tym zasługa rodziców, którzy wytrwali walczą o szkołę i aktywnie i owocnie współpracują dla dobra swoich dzieci.

sukcesy010

Na pożegnanie Marek Michalak otrzymał od dzieci Anioła Dobroci- rzeźbę wykonana podczas warsztatów plastycznych w szkole. Motto podarunku brzmiało : „Zaufaj dziecku i popatrz na nie. Nie tylko wzrokiem, ale też sercem”. Tym hasłem kierują się wszyscy pracownicy szkoły.