Oddział przedszkolny

PRACOWNICY ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej w Rudnie

O prawidłowy rozwój powierzonych nam dzieci dba w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • mgr SANDRA ŻÓŁTEK – wychowawca
  • mgr Barbara Szymura – nauczyciel języka angielskiego
  • mgr Krystyna Kwiecień – katecheta

O zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci w przedszkolu w Rudnie dba również woźna oddziałowa

  • pani Monika Drost

LOGOPEDIA

dr Bożena Kaczmarczyk- Gwóźdź 

Środa 8:55- 9:40

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

8:00                            Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:30             Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:30 – 8:45              Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:00               Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe.

9:00 – 9:30               Śniadanie.

9:30 – 10:15               Realizacja zadań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową poprzez zajęcia z całą grupą.

10:15 – 11:45             Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali ćwiczenia gimnastyczne.

11:45 – 12:00             Przygotowanie do II śniadania.

12:00 – 12:30             II śniadanie

12:30 – 12:45             Ćwiczenia relaksacyjne.

12:45 – 13:30             Zabawy dydaktyczne. Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne.

 

W ciągu tego roku grupa dzieci z Oddziału Przedszkolnego odwiedzi 9 krajów Europy. Naszą podróż rozpoczęliśmy od poznania Polski. Zapoznaliśmy się z barwami kraju oraz symbolami narodowymi. Na koniec podsumował to film edukacyjny który zdecydowanie przypadł dzieciom do gustu. Jeśli mowa o Polsce musimy pamiętać o regionie – o Śląsku. Największą atrakcją dla dzieci okazało się ubieranie śląskiej księżniczki w tradycyjny strój. Łączenie nauki z zabawą to coś co Tygryski lubią najbardziej.Dużo uśmiechu pozwoliło wyzwolić pokłady drzemiącej energii podczas tańca do piosenki „Krakowiaczek jeden”​​. Po wyczerpującym dniu wspólnie przygotowaliśmy tradycyjną śląską warzywną sałatkę.