Olimpus 2018

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego

 

 

Uczniowie ZSP w Rudnie mogą pochwalić się znakomitą znajomością języka angielskiego. Niedawno dwoje z nich zdobyło tytuł Mistrza i Wicemistrza Języka Angielskiego Gminy Rudziniec. 13 czerwca ogłoszony został kolejny wielki sukces! Piotr Mrówka – uczeń kl. VI – zdobył tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Olimpus”. Serdecznie gratulujemy Laureatowi oraz p. Barbarze Szymurze, która przygotowała Piotra!

 

 

 

Olimpusek 2018

Olimpusek- sesja wiosenna

 

 

 

 

 

 

Dziesięcioro uczniów kl. I ZSP w Rudnie wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „Olimpusek” (sesja wiosenna) sprawdzającym ich wiedzę ogólną. Ćwiczyli oni sumiennie pod okiem p. Krystyny Krusiec. Nasze pierwszaki znakomicie poradziły sobie z trudnymi zadaniami. Wyniki konkursu zaskoczyły wszystkich! Aż dwoje uczniów zdobyło I miejsce. Byli to: Olivier Janas oraz Oliwier Wyciślok. Otrzymali oni grawerowane dyplomy Laureatów oraz nagrody książkowe. Nicola Kałuża z kolei wywalczyła III miejsce, dyplom Laureata oraz nagrodę książkową. Pozostali uczestnicy uzyskali również wysokie wyniki. Marta Wolny za VIII miejsce  otrzymała dyplom Laureata,  Milena Kałuża – XIII miejsce i dyplom Laureata, Wojciech Muskalla i Oliwia Böhm – XIV miejsce i dyplom Laureata! Serdecznie gratulujemy!

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Certyfikat „Chronimy Dzieci” 2018

ZSP w Rudnie uzyskało certyfikat programu „Chronimy Dzieci” na kolejny rok aż do 11. 06. 2018 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się rodziców/ opiekunów z zaktualizowaną „Polityką ochroną dzieci” obowiązującą w naszej szkole i przedszkolu w zakładce „Dla Rodziców”

W roku szkolnym 2015/16 nasza szkoła przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci” profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem  i  koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Chronimy Dzieci to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Realizację programu w naszej szkole prowadzi Pani Barbara Szymura (nauczyciel języka angielskiego). 

I etap projektu „Detektywi przeszłości”

Pierwszy etap realizacji projektu „Detektywi przeszłości” – wizyta w Rudnowskiej Izbie Pamięci

Dnia 5 czerwca 2018 roku uczniowie klas IV-VI ZSP w Rudnie wzięli udział w nietypowej lekcji. Udali się oni do Rudnowskiej Izby Pamięci, gdzie pani Renata Böhm – gospodyni tego miejsca – w ciekawy sposób opowiadała o dawnych dziejach Rudna. Uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie narzędzia dawniej wykorzystywano do pracy na roli, poznali też wyposażenie kuchni sprzed ponad 50 lat. Pani Renata zaprezentowała również zdjęcia ślubne oraz stroje panny młodej i pana młodego. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem nie tylko tego miejsca, ale i opowieści pani Renaty. Mamy nadzieję, że wizyta w Rudnowskiej Izbie Pamięci obudziła w nich ciekawość i była zachętą do głębszego poznania historii swej rodziny oraz Małej Ojczyzny.

Ta nietypowa lekcja odbyła się w ramach realizacji projektu „Detektywi przeszłości” koordynowanego przez p. Annę Blaszczyk, reprezentującą Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec oraz p. Małgorzatę Mamok-Migurską, reprezentującą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. To dopiero początek ciekawych inicjatyw zaproponowanych przez dwie pasjonatki rozkochane w kulturze swej Małej Ojczyzny. Ich nadrzędnym celem jest pobudzenie patriotyzmu lokalnego młodych ludzi i uświadomienie im wartości ich miejsca zamieszkania.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Projekt „Detektywi Przeszłości”

„DETEKTYWI PRZESZŁOŚCI” W AKCJI

„Detektywi przeszłości” – taką właśnie nazwę nosi autorski projekt stworzony przez dwie pasjonatki rozkochane w kulturze swej Małej Ojczyzny: p. Annę Blaszczyk oraz p. Małgorzatę Mamok-Migurską. Panie reprezentują instytucje, w których pracują, czyli Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. Wspólnie realizują projekt nadzorowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach a ten z kolei jest operatorem programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim. W ramach tego działania realizowany jest projekt operatorkultury.pl, który ma na celu wzmocnić rolę edukacji kulturowej oraz nauczyć dzieci i młodzież kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy i zaufania.

Wszystko zaczęło się w marcu 2018 roku, kiedy to Dyrektor GOK Rudziniec – p. Danuta Czok oraz p. Anna Blaszczyk zadzwoniły do p. Małgorzaty Mamok-Migurskiej i zaprosiły ją (oraz ZSP w Rudnie)  do udziału w szeroko zakrojonym projekcie w roli koordynatora. Po tym, jak p. Małgorzata odpowiedziała znamienne „tak”, wszystko potoczyło się w bardzo szybkim tempie. Już 22 marca 2018 roku odbył się nabór kandydatów do projektu pt. operatorkultury.pl. W konkursie dla Partnerstw – po sprawdzeniu kryteriów formalnych – do oceny komisji skierowanych zostało 25 wniosków, w tym ten opracowany przez p. Annę i p. Małgorzatę. 27 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej. Po zapoznaniu się z treścią aplikacjim, dokonała ona wyboru 12 Partnerstw, które następnie zostały zaproszone do udziału  w projekcie. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji obranych celów był udział w cyklu szkoleń organizowanych przez RIK. Następnym krokiem było złożenie kolejnego wniosku. Tym razem uczestnicy „walczyli” o pieniądze na sfinansowanie zaplanowanych działań. Wygrały te propozycje, które zawierały najciekawsze pomysły na realizację edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży. 29 maja 2018 roku w siedzibie RIK w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji, która wybrała sześć autorskich projektów do sfinansowania, wśród nich znaleźli się również „Detektywi przeszłości”.

W ogromnym skrócie można powiedzieć, że nadrzędnym celem projektu pt. „Detektywi przeszłości” jest pobudzenie patriotyzmu lokalnego młodych ludzi i uświadomienie im wartości ich Małej Ojczyzny. Miejscem szczególnym dla pań koordynatorek oraz uczestników projektu jest Rudnowska Izba Pamięci. Zadaniem uczestników – detektywów przeszłości, czyli dziewięciorga uczniów ZSP w Rudnie oraz sześciorga absolwentów  – jest  tropienie historii ludzi, przedmiotów, legend i tradycji związanych z Rudnem podczas spotkań z seniorami. W ramach godzin wychowawczych przewidziana jest wizyta klas IV-VI w Rudnowskiej Izbie Pamięci, wyjazd do teatru oraz warsztaty teatralne (to jeszcze w czerwcu). Grupa będzie działała również w czasie wakacji oraz we wrześniu. Efekty poszukiwań „detektywi przeszłości” będą dokumentowali i udostępniali na platformie społecznościowej  Facebook w formie zdjęć, filmików i reportaży. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach: wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz w spotkaniach z twórcami ludowymi. Nabyte umiejętności i doświadczenia będą miały okazję wykorzystać podczas opracowania scenariusza inscenizacji. Do wspólnych występów zaangażują seniorów oraz chętnych mieszkańców Rudna. W przedstawieniu zostaną wykorzystane bliskie wszystkim pokoleniom środki wyrazu, tj.: słowo (gwara), muzyka i taniec.

Efekty działań projektowych, w tym m.in. inscenizacja, zostaną zaprezentowane 30 września br. podczas „Pikniku przy kartoflu”, czyli spotkaniu plenerowym dla wszystkich mieszkańców sołectwa Rudno.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego 2018

X Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Kleszczowie

7 czerwca 2018 r. w Kleszczowie odbył się X Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Konkurs był kilkuetapowy. Najpierw uczniowie ze wszystkich zgłoszonych szkół pisali test wiedzy gramatyczno-leksykalnej, w którym mogli zdobyć aż 50 punktów. Sześcioro najlepszych uczestników weszło do półfinału. Musieli oni zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi kultury krajów anglojęzycznych i wypowiedzieć się na wylosowany temat. Do finału przeszła trójka najlepszych, którzy w ostatecznej rywalizacji musieli wykazać się nie tylko świetną znajomością języka angielskiego, ale również umiejętnościami strategicznymi. Rywalizacja trwała do samego końca, emocje towarzyszyły wszystkim zebranym na sali, a poziom konkursu był bardzo wysoki. 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Gminnym Mistrzem Języka Angielskiego została Oliwia Pawletko, która zajęła I miejsce. Natomiast Wicemistrzem i zdobywcą II miejsca został również nasz uczeń – Piotr Mrówka.

Bardzo dziękuję za czas poświęcony na przygotowania i wysoki wynik testu pisemnego ( Oliwka i Piotrek zdobyli po 48 punktów na 50 możliwych). Życzę Wam kolejnych sukcesów językowych. Good luck!

p. Barbara Szymura

Zielona Szkoła 2018

Klasa III wraz z panią Agnieszką i panią Gosią pozdrawiają z pięknego Darłówka 🙂

Kredki dla Afryki – Dziękujemy

Samorząd Szkolny dziękuje Wszystkim którzy włączyli się do akcji i otworzyli serce na pomoc dzieciom w Afryce. Wszystkie zebrane przybory zostaną przekazane Fundacji ASANTE.