Klikam z głową 2019

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

 

Internet to źródło zabawy, wiedzy i komunikacji, ale może nieść z sobą wiele zagrożeń. Najmłodsi użytkownicy często nie zdają sobie z nich sprawy i swobodnie ściągają gry, wysyłają drogie sms-y lub mają dostęp do treści nieodpowiednich dla ich wieku. Dzieci powinny znać zasady i wiedzieć, jak być bezpiecznym!

„Klikam z głową” to tytuł warsztatów zorganizowanych przez Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla dzieci z ZSP w Rudnie. Ich celem była promocja bezpieczeństwa najmłodszych w sieci oraz profilaktyka poprzez edukację najmłodszych, którzy coraz częściej bez ograniczeń korzystają z dostępnych technologii i urządzeń. Ważnym elementem warsztatów było także zwrócenie uwagi rodziców oraz środowiska pedagogicznego na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w wirtualnym świecie.

Opr. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

Wymarzona Szkoła Uczniów Klasy IV

MOJA WYMARZONA SZKOŁA – POMYSŁY UCZNIÓW KL. IV

Uczniowie klasy IV po omówieniu lektury pt. „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy opracowywali projekty swojej wymarzonej szkoły. Mieli pełną swobodę w realizacji tematu. Część z nich pracowała w parach, część samodzielnie. Efekty ich pracy przewyższyły najśmielsze oczekiwania. Swą pomysłowością zaskoczyli bowiem nie tylko grono pedagogiczne, ale i koleżanki, i kolegów ze szkoły. Zapraszamy do obejrzenia prac czwartoklasistów. Są one dostępne w zakładce Galeria, Szkoła. ( http://sprudno.edu.pl/galeria/galeria-szkola/nggallery/szkola/Wymarzona-Szko%C5%82a)

Przyjemnego oglądania życzą uczniowie kl. IV oraz p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Rudzińcu

Zwiedzamy szkołę w Rudzińcu

Dnia 08.03.2019 r. uczennice klasy VI wraz z wychowawczynią wzięły udział w „Dniu Otwartym” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Rudzińcu. Celem tego wyjazdu było zapoznanie z ogólnymi zasadami rekrutacji do klasy VII, a także z ofertą edukacyjną rudzinieckiej szkoły.

Po szkole oprowadzał absolwent  ZSP w Rudnie – Grzegorz Będzichowski. Pokazał on szóstoklasistkom poszczególne sale lekcyjne a także udzielił pożytecznych rad, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej. Niespodzianką dla osób przybyłych tego dnia do Rudzińca był występ artystyczny starszych koleżanek i kolegów oraz pokaz taneczny.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie.

 

Uczennice klasy VI wraz z wychowawczynią – p. Bożeną Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

Dobrze cię widzieć!

 

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu:

  • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
  • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
  • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie)

Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie zastąpią nigdy wsparcia, które dziecko otrzymuje w najbliższym otoczeniu.

Rodzice, wychowawcy i opiekunowie w szkole powinni czuwać nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego ubioru. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód.

Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

  • Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
  • Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
  • Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.
  • Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

źródło: https://www.dobrzeciewidziec.org/o-kampanii

 

DBI 2019

Bądźmy bezpieczni… również w Internecie!

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 5 lutego 2019 r. W naszej Szkole uczestniczyliśmy w nim 8 lutego (piątek). Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w Konkursach związanych z bezpieczeństwem w Internecie!

Podczas DBI 2019 uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa w sieci poprzez prezentacje przygotowane przez uczennice klasy szóstej, krótkie filmy edukacyjne oraz rebusy i zagadki przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Wyniki Konkursów zostały przedstawione podczas Apelu 28 lutego.

„Zaprojektuj maskotkę DBI z plasteliny” dla klas I-II :

I miejsce Oliwia Böhm

II miejsce Hanna Biskupek

III miejsce Rafał Stochaj

Wyróżnienie Wiktoria Kunce

 

„Zaprojektuj ulotkę informacyjną o bezpieczeństwie w Internecie- Działajmy Razem”  dla klas IV-VI

I miejsce Emilia Miesiączek

II miejsce Natalia Zaczkowska

III miejsce Paulina Orlik

Wyróżnienie Laura Ptaszek

 

Dziękujemy Uczniom za wzięcie udziału w konkursach a Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród.

 

                                                                                                                                             Samorząd Uczniowski

Pomoc dla Schroniska 2019

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem dziękuje serdecznie Wszystkim którzy każdym drobnym gestem wsparli Schronisko w Sośnicy.

Dziękujemy że w tym roku nie zawiedliście i liczymy na Was również w przyszłym.

Samorząd Uczniowski

 

Wizyta Policjantów- Bezpieczne Ferie 2019

Bezpieczne ferie

Rozpoczynamy ferie zimowe. Warto pamiętać w tym czasie o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób.

Dnia 8 lutego 2019 r. do ZSP w Rudnie przybyli policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach. Pan Łukasz Kaczyński oraz pan Grzegorz Kacan przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zwrócili oni szczególną uwagę na unikanie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Przestrzegali przed zjeżdżaniem na sankach z górki w pobliżu jezdni. Udzielili wskazówek, jak korzystania z Internetu, ostrzegali przed kontaktami z nieznajomymi osobami i bezmyślnym umieszczaniem zdjęć w sieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa. Chętnie odpowiadały na pytania policjantów.

Serdecznie dziękujemy za przypomnienie nam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że ta lekcja zapadnie w pamięci uczestników i uchroni ich przed nieszczęściami.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź