Dobrze cię widzieć!

 

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu:

  • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
  • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.
  • Zostały przygotowane scenariusze lekcji wychowawczych nt. bezpieczeństwa na drodze (do pobrania w zakładce na stronie)

Ważne jednak by pamiętać, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne nie zastąpią nigdy wsparcia, które dziecko otrzymuje w najbliższym otoczeniu.

Rodzice, wychowawcy i opiekunowie w szkole powinni czuwać nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg. Szczególną uwagę należy przykładać do odpowiedniego ubioru. Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód.

Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieoceniona jest rola osób dorosłych, w tym opiekunów i nauczycieli, którzy nauczą najmłodszych prawidłowych zachowań poza domem. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Podjęte działania, powinny przyczynić się do wyrobienia postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:

  • Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
  • Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
  • Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
  • Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.
  • Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

źródło: https://www.dobrzeciewidziec.org/o-kampanii

 

DBI 2019

Bądźmy bezpieczni… również w Internecie!

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 5 lutego 2019 r. W naszej Szkole uczestniczyliśmy w nim 8 lutego (piątek). Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w Konkursach związanych z bezpieczeństwem w Internecie!

Podczas DBI 2019 uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa w sieci poprzez prezentacje przygotowane przez uczennice klasy szóstej, krótkie filmy edukacyjne oraz rebusy i zagadki przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Wyniki Konkursów zostały przedstawione podczas Apelu 28 lutego.

„Zaprojektuj maskotkę DBI z plasteliny” dla klas I-II :

I miejsce Oliwia Böhm

II miejsce Hanna Biskupek

III miejsce Rafał Stochaj

Wyróżnienie Wiktoria Kunce

 

„Zaprojektuj ulotkę informacyjną o bezpieczeństwie w Internecie- Działajmy Razem”  dla klas IV-VI

I miejsce Emilia Miesiączek

II miejsce Natalia Zaczkowska

III miejsce Paulina Orlik

Wyróżnienie Laura Ptaszek

 

Dziękujemy Uczniom za wzięcie udziału w konkursach a Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród.

 

                                                                                                                                             Samorząd Uczniowski

Pomoc dla Schroniska 2019

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem dziękuje serdecznie Wszystkim którzy każdym drobnym gestem wsparli Schronisko w Sośnicy.

Dziękujemy że w tym roku nie zawiedliście i liczymy na Was również w przyszłym.

Samorząd Uczniowski

 

Wizyta Policjantów- Bezpieczne Ferie 2019

Bezpieczne ferie

Rozpoczynamy ferie zimowe. Warto pamiętać w tym czasie o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób.

Dnia 8 lutego 2019 r. do ZSP w Rudnie przybyli policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach. Pan Łukasz Kaczyński oraz pan Grzegorz Kacan przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zwrócili oni szczególną uwagę na unikanie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Przestrzegali przed zjeżdżaniem na sankach z górki w pobliżu jezdni. Udzielili wskazówek, jak korzystania z Internetu, ostrzegali przed kontaktami z nieznajomymi osobami i bezmyślnym umieszczaniem zdjęć w sieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa. Chętnie odpowiadały na pytania policjantów.

Serdecznie dziękujemy za przypomnienie nam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że ta lekcja zapadnie w pamięci uczestników i uchroni ich przed nieszczęściami.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Świat Mrówek 2019

Fascynujący świat mrówek

 

Już po raz drugi do ZSP w Rudnie przyjechał p. Aleksander Rębacz. Tym razem zaproponował on dzieciom zajęcia pod tytułem „Fascynujący świat mrówek”. W czasie godzinnych warsztatów działających na wszystkie zmysły, w otoczeniu teatralnej scenografii i licznych akcesoriów, dzieci szkolne i przedszkolne zostały wprowadzone w tajemniczy świat tych pracowitych i niesamowicie silnych owadów. Zajęcie te z pewnością pozwoliły im lepiej zrozumieć mrówki i ich wpływ na nasze otoczenie. Uczestnicy dowiedzieli się również, co łączy pszczoły z mrówkami i dlaczego pszczelarze tyle o nich wiedzą. Kulminacyjnym punktem programu był pokaz żywych mrówek na czele z królową. Na zakończenie uczestnicy otrzymali własnoręcznie wykonane pamiątkowe mrowisko, drewnianą mrówkę oraz słoiczek miodu.

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

Przeciwko Przemocy!

Przemocy mówimy „NIE”!

Uczennice klasy VI pod opieką p. Bożeny Kaczmarczyk-Gwóźdź postanowiły przestrzec uczniów młodszych klas przed skutkami przemocy zarówno fizycznej, jak i agresji słownej. Dziewczyny po cyklu lekcji na ten temat napisały dwa scenariusze występów. Zainicjowały scenki, w których pokazały negatywne skutki przemocy oraz uświadomiły, co należy zrobić, jeżeli kiedykolwiek ktoś stanie się ofiarą tego typu zachowań. Dziewczyny wpadły na pomysł, aby przygotowane scenki nagrać i zmontowały z nich dwa ciekawe filmy. Na zakończenie każdego z nich wygłosiły morał, aby przypomnieć wszystkim o szacunku w stosunku do drugiego człowieka. Uświadomiły ponadto młodszym koleżankom i kolegom, że w trudnej sytuacji zawsze mogą liczyć na pomoc rodziców,  pani dyrektor i nauczycieli.

Serdecznie dziękuję uczennicom klasy VI za tę inicjatywę. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania zaowocują w przyszłości.

Pani Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź