Rozkład dnia

6.30 – 8.00.
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według wyboru dzieci.
8.00 – 8.30.
Ćwiczenia poranne; zabawy integracyjne; ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8.30 – 9.00.
Śniadanie

9.00 – 10.30 
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

12.30 – 13.00.
Obiad

13.00 – 14.30
Odpoczynek dzieci, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie tekstów literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.30 – 15.00.
Podwieczorek

15.00 – 16.30.
Zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu; ćwiczenia indywidualne dobrane do potrzeb i możliwości dzieci; zabawy dowolne.