Rozkład dnia

6.30 – 8.00.
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według wyboru dzieci.
8.00 – 8.30.
Ćwiczenia poranne; zabawy integracyjne; ćwiczenia ogólnorozwojowe. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.8.30 – 9.00.
Śniadanie

9.00 – 10.30 
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 12.15
Spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy ogólnorozwojowe.

12.15 – 13.00
Obiad

13.00 – 14.15
Odpoczynek dzieci, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie tekstów literatury dziecięcej, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.15 – 14.45
Podwieczorek

14.45 – 16.30.
Zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu; ćwiczenia indywidualne dobrane do potrzeb i możliwości dzieci; zabawy dowolne.

 Zajęcia dodatkowe:
PONIEDZIAŁEK:
11.00 – 11.30 : Język angielski
WTOREK:
11.00 – 11.30: Język angielski
ŚRODA:
08.00 – 8.30: Religia
CZWARTEK:
08:00 – 8:30: Religia
09.00 – 10.30: Język niemiecki
PIĄTEK:
10.00 – 11.30: Język niemiecki