Rozkład dnia

6.30 – 8.00.
Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci wg ich zainteresowań lub inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i samoobsługowe8.00 – 13.00.
Zajęcia edukacyjno–wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe i tematyczne. Pobyt na świeżym powietrzu. Wycieczki i spacery.

8.30 – 9.00.
Śniadanie

11.30 – 11.45.
Zupa

12.40 – 13.00.
II Danie

13.00 – 14.30.
Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki. Rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności. Zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.30 – 14.50.
Podwieczorek

14.50 – 16.30.
Wspieranie rozwoju dziecka – praca w małych zespołach. Gry towarzyskie, zabawy językowe, zabawy w kącikach zainteresowań, dowolne działania plastyczne. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci, rozmowy.