Rada Rodziców

Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego w Rudnie rok 2019/2020

 
Przewodnicząca: Aneta Molata
Zastępca: 
Anna Sigmundczyk
Skarbnik: Krystian Grajlich