Rada Rodziców

Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego w Rudnie rok 2021/2022

 
Przewodnicząca: Agnieszka Rypińska
Zastępca:
Anna Sigmundczyk
Skarbnik: Aleksandra Choroba