Rada Rodziców

Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego w Rudnie rok 2020/2021

 
Przewodnicząca: Ines Jacek
Zastępca:
Aleksandra Urbanek
Skarbnik: Aleksandra Choroba