Rekrutacja

PRZEDSZKOLE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec

– – –

SZKOŁA

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2017/2018
Czy pozostawić 7-latka w klasie pierwszej?
Czy posłać dziecko 6-letnie do szkoły? Czy pozostawić w przedszkolu?
Uchwała Rady Gminy Rudziniec i zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec dot. Rekrutacji 2017/18
Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 6-latki
Zgłoszenie 2017
Wniosek 2017
Ankieta dla dyrektora
Ankieta dla rodziców