Rekrutacja 2018/19

PRZEDSZKOLE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec 2018/2019

– – –

SZKOŁA

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych Prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2018/2019
Czy pozostawić 7-latka w klasie pierwszej?
Czy posłać dziecko 6-letnie do szkoły? Czy pozostawić w przedszkolu?
Uchwała Rady Gminy Rudziniec i zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec dot. Rekrutacji 2018/19
Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej – 6-latki
Zgłoszenie 2018
Wniosek 2018
Ankieta dla dyrektora
Ankieta dla rodziców