Uchwała Rady Gminy Rudziniec i zarządzenia Wójta Gminy Rudziniec dot. Rekrutacji 2017/18