Sygnał- Pomoc

INSTYTUCJE I OSOBY, DO KTÓRYCH MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ PO WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ CZY WYCHOWAWCZEJ

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W RUDNIE

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

KIEDY

Dyrektor szkoły – Ewa Dohrmann Dostępna codziennie na terenie szkoły
Psycholog szkolny- Anna Moszumańska Środa 11.00 – 12.45
13.30 – 14.45
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Małgorzata Mamok-Migurska Poniedziałek 12.45 – 13.30
Środa 13.40 – 14.25
Pedagog szkolny- Marianna Bury Czwarek: 12.00 – 14.00

INSTYTUCJE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyskowicach
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37
44-120 Pyskowice
tel./fax 32 233-32-23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu
ul. Gliwicka 26, Rudziniec
tel.: 32/400 07 71, 32/400 07 75 Psycholog: (32) 4000 – 772

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

mgr Agnieszka Rak – Psycholog

mgr Aleksandra Michnowska – Psycholog

mgr Jakub Zarzycki – Psycholog

mgr Katarzyna Kuziara-Cieślar – Adwokat

tel. 32/332 66 77, 514 448 957

e-mail: pik_gliwice@wp.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FENIKS w Gliwicach

ul. Młyńska 8

tel. :32 332 19 36

FOCUS Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piwna 17c, 44-100 Gliwice
tel. 660 701 413
Poradnia Alter
Ul. Szobiszowicka 1,
44-102 Gliwice
tel.: 533 352 530
 e-mail- gliwice@poradniaalter.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzińcu,

Gliwicka 26, Rudziniec

tel.:32/400 07 72

opsrudziniec@wp.pl

Ośrodek wsparcia „Przystań”

ul. Dąbrówka 10a/5, Rudziniec

tel.:32/400 07 72

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

ul. Gliwicka 5,Toszek

tel.: 32/233 41 12

Wsparcie telefoniczne

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
116 111 – Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
800 70 22 22- Centrum Wsparcia Dla Osób w stanie Kryzysu Psychicznego
116 123- Kryzysowy Telefon Zaufania