Plan lekcji

 

Klasa I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica o Świetlica 0 Świetlica
1 Ed.wczesnoszk. 1 Ed. wczesnoszk.
2 Ed. wczesnoszk. 2 J. Angielski 2 Informatyka 2 Religia 2 Religia
3 WF 3 Ed. wczesnoszk. 3 J.Niemiecki 3 Ed.wczesnoszk. 3 WF
4 J. Niemiecki 4 Ed. wczesnoszk. 4 J.Niemiecki 4 Ed.wczesnoszk. 4 Ed.wczesnoszk.
5 Gim. korekcyjna 5 Ed. wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk.
6 Rozw. zaint. 6 Ed.wczesnoszk. 6 J.Angielski 6 Ed.wczesnoszk.
7 7 WF 7

Klasa II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica
1 Rozw. zaint. 1 WF 1 Ed. wczesnoszk.
2 Ed. wczesnoszk. 2 INF 2 J.Niemiecki 2 Ed.wczesnoszk. 2 Ed.wczesnoszk.
3 Ed. wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3  Ed.wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3 Ed. Wczesnoszk.
4 WF 4 Ed. wczesnoszk. 4 Ed. Wczesnoszk. 4 WF 4 Ed. Wczesnoszk.
5  J.Niemiecki 5 Ed.wczesnoszk 5 Ed. Wczesnoszk. 5 J.Angielski 5 Religia
6 J. Angielski 6 Religia 6 J. Niemiecki
7 7 Z.wyr. 7 7  Gim.korekcyjna

Klasa III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
o Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0  Świetlica                     0 Świetlica
1 Ed. Wczesnoszk. 1 WF 1 J.Niemiecki 1 INF
2 Ed.wczesnoszk. 2 Ed.wczesnoszk. 2 Religia 2 Ed.wczesnoszk. 2 Ed.wczesnoszk.
3 Ed. Wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3 Ed.wczesnoszk. 3 J.Angielski 3. Ed. wczesnoszk.
4 WF 4 J.Angielski 4 Ed.wczesnoszk. 4 WF 4 Ed. wczesnoszk.
5 J.Niemiecki 5 Ed. wczesnoszk. 5 Ed. wczesnoszk. 5 Ed. wczesnoszk. 5 J.Niemiecki
6 Rozw. zaint. 6 Religia
7 7 7 7 Gim.korekcyjna

Klasa IV

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica
1 Muzyka 1 Informatyka 1 WDŻ 1 WF 1 J. Niemiecki
2 J.Angielski 2 WF 2 Matematyka 2 J. Polski 2 Technika
3 J. Polski 3 WF 3 Historia 3 Matematyka 3 J. Polski
4 Plastyka 4 Matematyka 4 Religia 4 Przyroda 4 Religia
5 Matematyka 5 J. Angielski 5 J. Polski 5 G. Wychowawcza 5 J. Angielski
6 WF 6 Przyroda 6 J. Niemiecki 6 J. Niemiecki 6 Z.wyr.
7 J. Polski 7. 
         

Klasa VI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Historia 1 Z.wyr 1 J. Angielski 1 Technika
2 J. Polski 2 Matematyka 2 WDŻ 2 Matematyka 2 J. Polski
3 J. Angielski 3 Geografia 3 Matematyka 3 WF 3 Religia
4 Matematyka 4 WF 4 Historia 4 J. Polski 4 J.Niemiecki
5 Plastyka 5 WF 5 Religia 5 G. wychowawcza 5 Biologia
6 HiKJN 6 J. Polski 6 J. Polski 6 Muzyka 6 WF
7 J.Niemiecki 7 Informatyka II gr. 7 Informatyka I gr. 7 J. Niemiecki  7 J. Angielski
8 8 8
 

Świetlica:
Poniedziałek: 7.00 – 8.00
Wtorek: 7.00 – 7.30
Środa: 7.00 – 7.30
Czwartek: 7.00 – 7.30
Piątek: 6.55 – 8.55

Dzwonki

Lekcja Czas trwania
0 7.10 – 7.55
1 8.00-8.45
2 8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.45-13.30
7 13.40-14.25
8 14.35-15.20