Plan lekcji

 

Klasa I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica o Świetlica 0 Świetlica
1 Ed.wczesnoszk. 1 Informatyka 1 Ed. wczesnoszk.
2 Ed. wczesnoszk. 2 WF 2 J. Niemiecki 2 J. Angielski
3 Ed. wczesnoszk. 3 J. Angielski 3 J.Niemiecki 3 Ed.wczesnoszk. 3 Religia
4 J. Niemiecki 4 Ed. wczesnoszk. 4 Ed. wczesnoszk. 4 Ed.wczesnoszk. 4 Ed.wczesnoszk.
5 WF 5 Ed. wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk. 5 Ed.wczesnoszk.
6 Religia 6 WF 6 Ed.wczesnoszk.
7 7

Klasa II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica
1 Ed. wczesnoszk. 1 Ed. wczesnoszk. 1 Ed. wczesnoszk. 1 Ed. wczesnoszk.
2 Ed. wczesnoszk. 2 Ed. wczesnoszk. 2 Ed. wczesnoszk. 2 WF 2 J. Niemiecki
3 Ed. wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3  Ed.wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3 Ed. Wczesnoszk.
4 WF 4 WF 4 Religia 4 Ed. wczesnoszk. 4 Ed. Wczesnoszk.
5  J.Niemiecki 5 J. Angielski 5 J. Niemiecki 5 J. Angielski
6 Informatyka 6 Religia
7 7 7  

Klasa III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
o Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0  Świetlica                     0 Świetlica
1 Ed. Wczesnoszk. 1 J.Niemiecki 1 Ed. wczesnoszk. 1 J. Niemiecki
2 Ed.wczesnoszk. 2 Ed.wczesnoszk. 2 Religia 2 Ed.wczesnoszk. 2 Religia
3 Ed. Wczesnoszk. 3 Ed. wczesnoszk. 3 Informatyka 3 Ed. wczesnoszk. 3. J. Angielski
4 Ed. wczesnoszk. 4 Ed.wczesnoszk. 4 J. Niemiecki 4 Ed. wczesnoszk.
5 WF 5 Ed. wczesnoszk. 5 WF 5 Ed. wczesnoszk.
6 J. Angielski 6 Ed. wczesnoszk. 6 WF
7 7 7

Klasa IV

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica 0 Świetlica
1 Matematyka 1 Informatyka 1 Technika
2 J.Angielski 2 J. Angielski 2 Historia 2 J. Angielski 2 Matematyka
3 J. Polski 3 Przyroda 3 Matematyka 3 J. Polski 3 J. Polski
4 Plastyka 4 J. Polski 4 J. Polski 4 WF 4 Religia
5 Muzyka 5 G. Wychowawcza 5 Religia 5 Matematyka 5 J. Niemiecki
6 WF 6 WF 6 J. Niemiecki 6 Przyroda
7 J. Niemiecki 7. 
         

Klasa V

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Informatyka 1 Muzyka 1 Technika
2 J. Polski 2 Matematyka 2 Matematyka 2 Religia 2 Historia
3 J. Angielski 3 J. Polski 3 J. Polski 3 J. Angielski 3 Matematyka
4 Plastyka 4 Geografia 4 Biologia 4 WF 4 J. Polski
5 Matematyka 5 G. Wychowawcza 5 KWH 5 J. Polski 5 Religia
6 WF 6 WF 6 J. Niemiecki 6 Historia 6 J. Angielski
7 J. Niemiecki 7 J. Niemiecki 7   7 WF
8 8 8
 

Świetlica:
Poniedziałek: 7.00 – 7.30, 13.30 – 16.00
Wtorek: 7.00 – 7.30, 13.00 – 16.00
Środa: 7.00 – 7.30, 13.30 – 16.00
Czwartek: 7.00 – 7.30, 13.00 – 16.00
Piątek: 7.00 – 7.30, 13.30 – 16.00

Dzwonki

Lekcja Czas trwania
0 7.00 – 8.00
1 8.00-8.45
2 8.55-9.40
3 9.50-10.35
4 10.45-11.30
5 11.50-12.35
6 12.45-13.30
7 13.40-14.25
8 14.35-15.20