Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2021/22

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Aneta Molata
Skarbnik:  Monika Biskupek
Sekretarz:  Mirela Janas
Członkowie: Justyna Mazur, Ines Jacek

 

Rada oddziałowa:

klasa 1

Przewodnicząca: Ines Jacek
Zastępca: Ewelina Gajda
Skarbnik: Katarzyna Kuczora

 klasa 2

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Anna Sigmundczyk
Skarbnik: Aneta Molata

klasa 3

Przewodnicząca: Justyna Mazur
Zastępca: Wojciech Twardowski
Skarbnik: Natalia Prochota

 klasa 4

Przewodnicząca: Monika Biskupek
Zastępca: Aneta Molata
Skarbnik: Kornelia Klein

klasa 5

Przewodnicząca: Mirela Janas
Zastępca: Beata Kunce
Skarbnik: Julia Muskalla