Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2016/17

Przewodnicząca: Kornelia Jurczyk
Zastępca: Grzegorz Nitkiewicz
Skarbnik: Monika Drost 
Sekretarz: Anita Piecyk
Członkowie:
Otylia Rygol

 

Rada oddziałowa:

klasa 2

Przewodnicząca: Otylia Rygol
Zastępca: Aleksandra Brudek
Skarbnik: Edyta Rys

 

klasa 3

Przewodniczący: Grzegorz Nitkiewicz
Zastępca: Joanna Pawletko
Skarbnik: Anna Blaszczyk

 
klasa 4

Przewodnicząca: Anita Piecyk
Zastępca: Beata Pater
Skarbnik: Ewa Zaczkowska

klasa 5 

Przewodnicząca: Monika Drost
Zastępca: Małgorzata Będzichowska
Skarbnik: Sławomir Latoch

 

klasa 6

Przewodnicząca: Kornelia Jurczyk
Zastępca: Beata Szubert
Skarbnik: Luiza Liszka