Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2018/19

Przewodnicząca: JOANNA PAWLETKO
Zastępca: OTYLIA RYGOL
Skarbnik:  IZABELA WYCIŚLOK
Sekretarz:  BARBARA PAWLETKO
Członkowie: ANITA PIECYK

 

Rada oddziałowa:

klasa 1

Przewodnicząca: Barbara Pawletko
Zastępca: Aneta Molata
Skarbnik: Kornelia Klein

 klasa 2

Przewodniczący: Izabela Wyciślok
Zastępca: Mirela Janas
Skarbnik: Julia Muskalla

klasa 4

Przewodnicząca: Otylia Rygol
Zastępca: Dymarek Agnieszka
Skarbnik: Dyka Dorota

 klasa 5 

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Anna Blaszczyk
Skarbnik: Joanna Rapsiewicz

klasa 6

Przewodnicząca: Anita Piecyk
Zastępca: Barbara Semerga
Skarbnik: Ewa Zaczkowska