Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2020/21

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Aneta Molata
Skarbnik:  Monika Biskupek
Sekretarz:  Mirela Janas
Członkowie: Otylia Rygol, Justyna Mazur

 

Rada oddziałowa:

klasa 1

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Anna Sigmundczyk
Skarbnik: Aneta Molata

 klasa 2

Przewodnicząca: Justyna Mazur
Zastępca: Wojciech Twardowski
Skarbnik: Natalia Prochota

klasa 3

Przewodnicząca: Monika Biskupek
Zastępca: Aneta Molata
Skarbnik: Kornelia Klein

 klasa 4

Przewodnicząca: Mirela Janas
Zastępca: Beata Kunce
Skarbnik: Julia Muskalla

klasa 6

Przewodnicząca: Otylia Rygol
Zastępca: Edyta Burgfeld – Rys
Skarbnik: Jerzy Dyka