Rada Rodziców

 ROK SZKOLNY 2019/20

Przewodnicząca: JOANNA PAWLETKO
Zastępca: IZABELA WYCIŚLOK
Skarbnik:  MONIKA BISKUPEK
Sekretarz:  ALEKSANDRA BRZOZA
Członkowie: AGNIESZKA DYMAREK

 

Rada oddziałowa:

klasa 1

Przewodnicząca: Aleksandra Brzoza
Zastępca: Dorota Banach
Skarbnik: Wioletta Gola

 klasa 2

Przewodniczący: Monika Biskupek
Zastępca: Aneta Molczta
Skarbnik: Kornelia Klein

klasa 3

Przewodnicząca: Izabela Wyciślok
Zastępca: Mirela Janas
Skarbnik: Julia Muskalla

 klasa 5 

Przewodnicząca: Agnieszka Dymarek
Zastępca: Teresa Niewolik
Skarbnik: Aleksandra Choroba

klasa 6

Przewodnicząca: Joanna Pawletko
Zastępca: Anna Blaszczyk
Skarbnik: Joanna Rapsiewicz