Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: WIKTORIA KUNCE

Zastępca: JULIA CHOROBA, OLIWIA ORLIK

Skarbnik: Maria Dymarek

Sekretarz: Sandra Tworuszka

W skład członków rady uczniów wchodzą przewodniczący oraz uczniowie wszystkich klas I, II, III, IV oraz VI

Opiekun: mgr Justyna Zander