Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: NATALIA ZACZKOWSKA

Zastępca: JAKUB BLASZCZYK

Skarbnik: Wiktoria Wrzeszcz

Sekretarz: Julia Brudek

Członkowie: Maria Dymarek, Laura Ptaszek

W skład członków rady uczniów wchodzą przewodniczący oraz uczniowie wszystkich klas I, II, IV, V oraz VI

Opiekun: mgr Barbara Szymura

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rudnie w roku szkolnym 2018/2019

Samorząd uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: 

-tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,

-budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, 

-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

-tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

-bezpieczeństwo w szkole,

-przeciwdziałanie szkolnej agresji,

-reprezentowanie ogółu uczniów

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o rozwijanie i kształtowanie patriotyzmu wśród uczniów, dbanie o honor i dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji

Popularyzowanie zasad zachowania w szkole

Szanuję siebie

Szanuję innych

Szanuję swoją i cudzą własność

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Przez cały rok:

 1. Pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw
 2. Pilnowanie porządku wśród uczniów
 3. Pomoc w nauce uczniom słabszym
 4. Umieszczanie informacji o sukcesach sportowych naszych uczniów w zawodach międzyszkolnych
 5. Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na cele charytatywne
 6. Pomoc bibliotekarzom szkolnym w poszerzaniu biblioteki
 7. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 8. Opieka nad otoczeniem szkoły.
 9. Dbanie o estetykę sali lekcyjnych i korytarzy
 10.  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.
 11. Aktualizowanie gazetki Samorządu Uczniowskiego
 12. Czynny udział w akcjach charytatywnych
 13. Całoroczna akcja zbierania zakrętek,
 14. Wspieranie projektu „Chronimy dzieci”

Październik

 1. Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego
 2. Spotkanie samorządu w celu zatwierdzenia planu pracy na rok 2018/2019
 3. Zatwierdzenie przez Samorząd dni ustawowo wolnych w roku szkolnym 2018/ 19
 4. Światowy dzień uśmiechu
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 6. Dzień Edukacji Narodowej- pomoc przy przedstawieniu, dekoracjach, zaproszeniach oraz złożenie życzeń Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły przez Przewodniczącą
 7. Zebranie propozycji działań SU przez samorządy klasowe od uczniów naszej szkoły
 8. „Zbiórka kasztanów i żołędzi”

Listopad

 1. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach bliskich
 2. Dyskoteka Andrzejkowa
 3. Przeprowadzenie konkursów podczas Dyskoteki Andrzejkowej
 4. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Święta Wszystkich Świętych
 5. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę- włączenie się w przygotowanie apelu
 6. Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 7. Dzień Praw Dziecka- 20 listopada- apel
 8. 21 listopada- Światowy dzień życzliwości i pozdrowień- tablica życzliwości
 9. Udział w akcji ” Góra Grosza 2018″

Grudzień

 1. Zbiórka żywności dla ubogich- akcja „Szlachetna paczka”
 2. ” Przerwa z Kolędą” wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd na długiej przerwie
 3. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Świętego Mikołaja
 4. Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 5. Nasze drzewko choinkowe- wspólne ubieranie choinki
 6. Spotkania wigilijne przy opłatku

Styczeń

 1. Podsumowanie akcji „Góra grosza”
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
 3. Przygotowanie gazetki dotyczącej bezpieczeństwa w czasie przerwy zimowej
 4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym półroczu

Luty

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Walentynek”
 2. Poczta walentynkowa
 3. Dyskoteka Walentynkowa, uczniowie ubierają się na czerwono
 4. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

Marzec

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Kobiet”
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z Okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”
 3. Kolorowy Pierwszy Dzień Wiosny w szkole

Kwiecień

 1. Troska o zieleń wokół szkoły
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Świąt Wielkanocnych”
 3. Konkurs na najpiękniejsze jajko wielkanocne
 4. Organizacja „Dnia Ziemi”- ubieramy się na zielono
 5. 23 kwietnia – Dzień książki- czytamy książki dla młodszych klas

Maj

 1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Konstytucji 3 Maja”
 2. Karta praw i obowiązków dziecka
 3. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Matki”
 4. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Unii Europejskiej”
 5. Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka – konkursy, kolorowy dzień, zawody sportowe
 2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Bożego Ciała”
 3. Przygotowanie gazetki okolicznościowej z okazji „Dnia Ojca”
 4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019