Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: HANNA BISKUPEK

Zastępca: OLIWIER WYCIŚLOK

Sekretarz: WIKTORIA KUNCE

Skarbnik: DAWID DEPTA

W skład członków rady uczniów wchodzą przewodniczący oraz uczniowie wszystkich klas I, II, III, IV oraz V

Opiekun: MGR JUSTYNA ZANDER