Zajęcia dodatkowe

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia pozalekcyjne

Dzień tygodnia

 • Szymura Barbara
   

 

 • Kaczmarczyk- Gwóźdź Bożena
Logopedia:

Przedszkole

Szkoła

 

 

 

 

 

Wtorek 13:30- 14:05

Poniedziałek 12:45- 13:30

 • Krusiec Krystyna
Biblioteka

 

 

Poniedziałek 12:45- 13:30Wtorek: 11:50- 12:35

 

 

 • Kwiecień Krystyna
Przygotowanie do konkursów i przedstawień  wg. potrzeb
 • Mamok – Migurska Małgorzata
Zajęcia  z języka niemieckiego   
 • Ojak Marzena
Kółko plastyczne  
 • Petryków – Podwórny Beata
Kółko historyczne  
 • Prochota Małgorzata
   
 • Sołtysiak Agnieszka
   
 • Sowa Roman
Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową  
 • Szczepaniak Piotr
Zajęcia sportowe 

dla uczniów klas II-III

oraz klas IV-VI

 

Pedagog Szkolny : Małgorzata Mamok – Migurska 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: 

Konsultacje:  

Świetlica:

od 4.09.2017 r.

poniedziałek 12.35- 13.35

wtorek 12:35- 14:35