Zajęcia dodatkowe

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia pozalekcyjne

Dzień tygodnia

 • Łakomska Barbara
Kółko wyrównawcze  języka angielskiego dla uczniów klas IV- VI

Kółko rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy  III

Kółko przygotowujące do Olimpuska z języka angielskiego dla uczniów klasy  II

 

Wtorek  1435– 1520

Środa 800– 845

Wtorek 800– 845

 • Kaczmarczyk Bożena
Logopedia:

Przedszkole

Szkoła

 

Kółko regionalne

Kółko dziennikarskie. Redagowanie “Szkolniaczka”

 

wtorek, piątek 900– 1030

 wtorek 1340-1440 i czwartek 745– 845

Piątek  1435 –1520

Piątek  1345– 1425

 • Krusiec Krystyna
Zajęcia czytelnicze

Biblioteka

 

 

 

Zajęcia Rozwijające uzdolnienia klasa II 


Poniedziałek 1150 – 1235
Środa 1150 -1235

Piątek 1150– 1235

 

Czwartek 1245– 1330

 

 • Kwiecień Krystyna
Przygotowanie do konkursów i przedstawień  
 • Mamok – Migurska Małgorzata
Zajęcia  z języka niemieckiego  Czwartek 1435-1520
 • Ojak Marzena
Kółko plastyczne Poniedziałek 700-7 30
 • Petryków – Podwórny Beata
Kółko historyczne Środa 700– 730
 • Prochota Małgorzata
Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla klasy III 

 Zajęcia matematyczno- przyrodnicze dla klasy V 

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze 

Poniedziałek 12 45-1330

Wtorek 1340– 1425

Środa 1435– 1520

 • Sołtysiak Agnieszka
Zajęcia wyrównawcze dla klasy III 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla klasy II 

poniedziałek 800– 845

czwartek  1245 -1330

 • Sowa Roman
Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Piątek 700–  730
 • Szczepaniak Piotr
Zajęcia sportowe 

dla uczniów klas II-III

oraz klas IV-VI

Klasy II- III   Piątek 1340-1425

Klasy IV – VI Piątek 1435-1520

Pedagog Szkolny : Małgorzata Mamok – Migurska 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: poniedziałek, wtorek od godz.14.30 do 15.30  

Konsultacje: piątek godz. 9.35- 10.35  

Świetlica:

Zmiana od 30.01.2017 r.

poniedziałek 13.40- 14.40

środa 7.45- 8.45

czwartek   12.40- 13.40; 13.40- 14.40