Zajęcia dodatkowe

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Zajęcia pozalekcyjne

Dzień tygodnia

 • Dohrmann Ewa
 Zajęcia rozwijające muzyczne:

dla klasy I 

dla klasy IV

 

Piątek 8:00- 8:45

Czwartek 8:00- 8:45

 • Kaczmarczyk- Gwóźdź Bożena
Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego: koło regionalne i dziennikarskie. Piątek 14:35- 15:20
 • Krusiec Krystyna
Kółko rozwijające.   Czwartek 11:50- 12:35
 • Kwiecień Krystyna
Przygotowanie do konkursów i przedstawień- Zajęcia religijne.  Czwartek 7:00- 7:30
 • Mamok – Migurska Małgorzata
„Ich mag Deutsch- lubię niemiecki”. Kółko rozwijające zainteresowania językiem niemieckim. Przygotowanie do konkursów.  Piątek 13:40- 14:25
 • Ojak Marzena
Kółko plastyczne  Poniedziałek 7:00- 7:30
 • Petryków – Podwórny Beata
Kółko historyczne  Środa 7:00- 7:30
 • Prochota Małgorzata
 Zajęcia matematyczno- przyrodnicze. Poznajemy i odkrywamy świat.  Czwartek 8:00- 8:45
 • Sołtysiak Agnieszka
 „Wszystko wiem”  Wtorek 12:45- 13:30
 • Sowa Roman
Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową  Piątek 7:00- 7:30
 • Szczepaniak Piotr
„Trening  czyni mistrza” dla klas IV-VI  Poniedziałek 14:35- 15:20
 • Szymura Barbara
 „English is Easy”- angielski jest łatwy. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego. Przygotowanie do konkursów.  Wtorek  14:35- 15:20

 

od 1.11.2017 r.
p. Barbara Szymura

Świetlica:

Wtorek 12:35- 14:35 (2 lekcje)

Czwartek 7:55- 8:55