44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej 2016

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Dnia 14 października 2016 r. w całej Polsce obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły i przedszkola wraz z nauczycielami uczestniczyli we mszy św. w ich intencji. Następnie udali się do szkoły na dalszą część uroczystości, czyli apel oraz występ artystyczny.

    Po odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor Ewa Dohrmann przywitała wszystkich zaproszonych gości,  uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.  Następnie głos zabrali uczniowie klasy IV oraz VI, którzy pod pieką Pani Małgorzaty Mamok-Migurskiej zaprezentowali – w krzywym zwierciadle – posiedzenie rady pedagogicznej. Emilia Miesiączek oraz Natalia Zaczkowska zachęciły wszystkich do zaśpiewania piosenki „Nasza kochana szkoła”. Po występie głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Liszka, która w imieniu samorządu oraz wszystkich uczniów na ręce Pani Dyrektor złożyła życzenia pracownikom oświaty. Członkowie samorządu wręczali nauczycielom ordery w przeróżnych kategoriach oraz sowy – symbol mądrości, doceniając w ten sposób ich trud, starania oraz serce włożone w pracę na rzecz szkoły.

       Na zakończenie Pani Agnieszka Polowczyk w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec życzyła nauczycielom sukcesów i wytrwałości w ich pracy.

Bożena Kaczmarczyk

Skip to content