44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Dzień Języków Obcych 2016

Dn. 30. września 2016 r. w naszej szkole świętowaliśmy „Europejski Dzień Języków Obcych”. W przygotowania do tego wydarzenia zostali zaangażowani wszyscy uczniowie – każda klasa losowała państwo, na temat którego opracowywała ciekawą prezentację. Poszczególne grupy wykazały się kreatywnością, bowiem ich prezentacje były bardzo oryginalne.

W piątek wszystkie dzieci zebrały się w jednej sali, aby zaprezentować wyniki swojej pracy. Dzięki ich wysiłkom, koleżanki i koledzy mogli poznać wiele ciekawostek związanych z krajami europejskimi, takimi jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Austria. Jury nie miało łatwego zadana. Ostatecznie przyznało następujące miejsca:

W kategorii klas II-III:
I miejsce – 2 klasa
II miejsce – 3 klasa

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – kl. IV
II miejsce – kl. VI
III miejsce – kl. V

W piątek został ponadto rozstrzygnięty konkurs szkolno-przedszkolny z języka angielskiego i niemieckiego pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych” dla uczniów i ich rodziców. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza w języku polskim zawierającego zwroty angielskie i niemieckie. Oto wyniki konkursu:

I miejsce:
Julia Liszka i Olivier Janas

II miejsce:
Żaneta Zwiernik

III miejsce:
Agata Szubert

Ważnym wydarzeniem tego dnia było wspólne odśpiewanie kanonu „Panie Janie” aż w czterech językach: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim. Pani Basia Łakomska i Pani Małgosia Mamok-Migurska przygotowały ponadto gry i zabawy, dzięki którym uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o krajach europejskich. Było m.in. przyporządkowywanie flagi do nazwy państwa oraz zgadywanie, w jakim języku jest zapisane słowo „szkoła”.

            Kolejny „Europejski Dzień Języków Obcych” dopiero za rok. Już teraz czekamy na niego z niecierpliwością.

Oprac. Bożena Kaczmarczyk

Skip to content