44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Magiczny Świat Zabawek 2016- Podsumowanie

IV edycja konkursu „Magiczny świat zabawek” zakończona!

„O środowisko naturalne dbamy, na pomoc Ziemi z Supermisiem wyruszamy” – hasło to stało się mottem przewodnim IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Artystycznego „Magiczny świat zabawek” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie, pod patronatem honorowym: Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, Śląskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Rudziniec, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Starosty Gliwickiego, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno.

W tym roku organizatorzy postanowili wyeksponować w sposób szczególny zachowania proekologiczne, aby uświadomić dzieciom, młodzieży i dorosłym potrzebę dbania o środowisko naturalne oraz budować ich wrażliwość ekologiczną. Zadaniem uczestników było przygotowanie komiksu, którego główny bohater, czyli Supermiś – upersonifikowany miś o nadzwyczajnych zdolnościach – przeżywa przygody i jednocześnie uczy ludzi, jak należy dbać o Matkę Ziemię. Prace konkursowe można było składać do 20.10.2016 r. w sekretariacie ZSP w Rudnie.

Okazało się, że uczestnicy wykazali się bujną wyobraźnią oraz talentem plastycznym. Komisja w składzie: dr Wioletta Dymel, mgr Jolanta Błasiak-Wielgus, mgr Jolanta Zygmunt-Więzik, oceniając komiksy, brała pod uwagę estetykę prac, czytelność, zgodność z tematem oraz (a może przede wszystkim) oryginalność. Jak co roku podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu miejsc i nagród nie była łatwa. Ostatecznie jury jednogłośnie ustaliło werdykt:

 

I miejsceJakub Marek,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,

opiekun: p. Violetta Czeczot-Putek

II miejsceKaja Gawrecka,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,

opiekun: p. Magdalena Skowrońska

III miejsceJulia Mysłowiecka, Szkoła Podstawowa w Kleszczowie,

opiekun: p. Agnieszka Kwiatkowska

Wyróżnienia:

1. Julia Madej – Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Chechle,

opiekun: p. Klaudia Janicka

2. Agata Zagwojska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,

opiekun: p. Violetta Czeczot-Putek

            Dnia 15 listopada 2016 r. w ZSP w Rudnie punktualnie o godzinie 11:00 rozpoczął się finał IV edycji konkursu. Dyrektor Ewa Dohrmann serdecznie powitała laureatów, ich rodziców i opiekunów, patronów honorowych oraz sponsorów i komisję konkursową. Następnie odczytała list Rzecznika Praw Dziecka, który – choć nie mógł przybyć do Rudna – sercem i myślami był wśród zebranych. Wyraził on słowa uznania pod adresem organizatorów za zwrócenie uwagi na zagadnienia proekologiczne, życząc im kolejnych pomysłów oraz podziękował laureatom i uczestnikom za trud włożony w przygotowanie komiksów o Supermisiu. Nie zabrakło też prezentów, którymi co roku obdarowuje zwycięzców. W dalszej kolejności Agata Szubet, uczennica kl. VI, przedstawiła historię konkursu oraz przypomniała dotychczasowe edycje i zadania uczestników. Następnie głos zabrali uczniowie ZSP w Rudnie, którzy pod opieką pań Małgorzaty Prochoty oraz Bożeny Kaczmarczyk przygotowali występ artystyczny pt. „Na ratunek Matce Ziemi”. Celem młodych aktorów było zwrócenie uwagi widzów na istotny problem, jakim jest postępująca degradacja środowiska naturalnego. Jak co roku wśród zaproszonych gości był Krzysztof Obrzut – Wójt Gminy Rudziniec. Pan wójt podziękował artystom za podjęcie trudnej dyskusji na temat ochrony przyrody. Skierował też słowa pochwały w stronę laureatów, których zainteresowały kwestie związane z dbałością o środowisko naturalne.

            Po występach i przemówieniach przyszedł czas na długo wyczekiwany moment ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród ufundowanych przez: Rzecznika Praw Dziecka, Wójta Gminy Rudziniec, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, firmę FLUOR S.A. z Gliwic, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rudno, Sołtys Sołectwa Rudno, Radę Rodziców ZSP w Rudnie. Szczęśliwcy odebrali z rąk sponsorów cenne upominki, m.in.: aparat fotograficzny typu lustrzanka, drukarkę HP, magnetofon, głośniki, książki z autografem rzecznika. Nie mogło zabraknąć pluszowych misiów przytulanek.

            Na zakończenie laureaci zostali zaproszeni przez panią Jolantę Zygmunt-Więzik do udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej.

dr Bożena Kaczmarczyk – współorganizatorka konkursu

Skip to content