44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Informacje dla Rodziców dzieci Przedszkolnych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego jakie umiejętności i wiadomości  dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno opanować.

Informacje znajdują się w zakładce „Dla Rodziców” – „Przedszkole”.

Skip to content