44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Rudno „Chroni Dzieci”

Odświeżona ” Polityka Ochrony Dzieci Przed Przemocą” znajduje się w zakładce „DLA RODZICÓW”.

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o zapoznanie się. 

Dziękujemy !!!

Skip to content