44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Pan Zygfryd- Woźny na medal !

Zygfryd Kuczora – woźny na medal!

Po 9 latach pracy w Szkole Podstawowej w Rudnie nasz bohater postanowił poświęcić się bez reszty rodzinie, przyjaciołom, znajomym…

Zapewne już snuje plany na przyszłość… Czym jeszcze nas zaskoczy? To tylko sam Bóg wie. Jednego możemy być pewni – emerytura to nie koniec kariery, ale początek nowej, fascynującej przygody, którą p. Zygfryd Kuczora rozpoczyna wraz z ludźmi, których kocha. 

Dziarski chód, pracy w bród,

twarz roześmiana od samego rana,

Któż to taki, któż?

 

Odpowiedź jest wszak oczywista!

Chodzi przecież o naszego woźnego

Do wykonania wszelkiej pracy chętnego.

 

Imię Zygfryd z germańskiego słowa się wywodzi

I na myśl tego, kto zapewnia innym bezpieczeństwo przywodzi,

Gdyż „sigu” i „fridu” opiekę właśnie oznacza

I pewne cechy charakteru nosiciela tego imienia wyznacza.

 

Sprawdźmy więc, jaki nasz Zygfryd jest

I jaka w jego imieniu kryje się treść:

Z – zaradny

Y – yyy… i na wszystkim się zna

G – gorliwy w wypełnianiu obowiązków

F – fachowiec

R – rozsądny

Y – yyy… złota rączka

D – dobroduszny

 

Motto pana Kuczory brzmi:

„Ja żadnej pracy się nie boję!”

Więc wszystkie zadana wypełnia sumiennie w mig!

 

W naszej szkole funkcję woźnego od dziewięciu lat sprawuje

I znakomicie się z obowiązków wywiązuje.

Zawsze możemy liczyć na jego serce dobre

I ręce do pracy gotowe.

 

Wkręcenie śruby to dla Pana Zygfryda drobnostka,

Zawieszenie nowego tablo – błahostka.

Czystość i bezpieczeństwo w szkole wiele dla niego znaczy,

A tym, co próbują zniszczyć mienie szkoły – nie wybaczy!

 

Za Pana sumienną i rzetelną pracę dziś dziękujemy

A wszelkich zasług z serca winszujemy

Oraz życzenia serdeczne składamy:

 

Niechaj ten nasz wierszyk prosty

Odgoni wszystkie Pana troski,

Oby uśmiech gościł na Pana twarzy

I spełniło się wszystko to, o czym Pan marzy!

Tego z serca dziś życzymy

I po tysiąckroć dziękujemy!

 

Nauczyciele, Uczniowie oraz Pracownicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie

 

Skip to content