44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Silesia Incognita 2018

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”       

       Dwoje uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie: Natalia Zaczkowska oraz Grzegorz Bedzichowski wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 37 w Tychach oraz Muzeum Miejskie w Tychach.  Konkurs adresowany był do uczniów kl. V i VI szkół podstawowych oraz  kl. VII i II gimnazjów. Patronem merytorycznym konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. Głównym celem tego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Śląska. Zadaniem uczestników I etapu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zabytku znajdującego się na terenie Górnego Śląska. Uczniowie z Rudna postanowili zaprezentować Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach, jako obiekt najbardziej charakterystyczny dla Gminy Rudziniec. Pracę przygotowywali pod opieką p. Bożeny Kaczmarczyk-Gwóźdź. Spośród 100 prac komisja wybrała 30 najlepszych, których autorzy przeszli do II etapu zmagań, czyli testu wiedzy. Wśród szczęśliwców znaleźli się uczniowie ZSP w Rudnie. Serdecznie gratulujemy sukcesu! Oby tak dalej. 

                                                                                                                                                                      Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

Skip to content