44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Detektyw Rodzinny w Akcji – rozstrzygnięcie konkursu

DETEKTYW RODZINNY W AKCJI

1 czerwca w Rudnie przypadł nie tylko Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale również II etap oraz rozstrzygnięcie  GMINNEGO KONKURSU LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO pt. „Detektyw rodzinny w akcji” pod patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta. Konkurs ten zorganizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie oraz Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec a odpowiedzialne za jego przebieg były panie: Małgorzata Mamok-Migurska oraz Anna Blaszczyk.

Podczas tak szczególnego wydarzenia nie mogło zabraknąć osób, dla których pielęgnowanie tradycji rodzimych jest ważne. Swą obecnością organizatorów zaszczycili: p. Ewa Borys – starsza wizytator Delegatury w Gliwicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, proboszcz parafii Rudno – ks. Piotr Faliński, p. Renata Böhm – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, p. Iwona  Nowara – sołtys sołectwa Rudno, p . p. Bernadeta Fitzke – radna Sołectwa Rudno, p. Jarosław Tabak – prezes LKS Młodość Rudno.

Konkurs adresowany był do rodzin z terenu Gminy Rudziniec. Składa się z dwóch etapów: w pierwszym należało napisać wiersz na temat przedmiotu, pamiątki bądź historii rodzinnej oraz zilustrować go zdjęciem lub rysunkiem. Trzy rodziny, które zakwalifikowały się do II etapu, przygotowały popis artystyczny, który oceniało jury konkursowe: p. Teresa Szymońska – twórczyni „Naszej Izby Pamięci” w Sośnicowicach, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, a także Ślązaczka Roku 2016, p. Beata Grochla – polonistka z Kotulina, Ślązaczka z dziada pradziada, znawczyni gwary śląskiej, jurorka konkursu gwarowego „Godomy po naszymu”, p. Adama Radosz – instruktor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, znany w gminie Rudziniec i ceniony znawca sztuki recytacji, juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mały OKR.

Jako pierwsza wystąpiła rodzina Pawletko. Mama wraz z córkami zaprezentowały zabytkowy XIX-wieczny zegar, który znajduje się w posiadaniu tej rodziny od trzech pokoleń. Następnie rodzina Stochaj wspominała historię miłosną prababci Lusi a na zakończenie rodzina Drost opowiedziała historię książeczki wojskowej pradziadka, który w czasach I wojny światowej walczył we Francji.

Po długich i burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki:

I miejsce – rodzina Stochaj

II miejsce – rodzina Drost

III miejsce – rodzina Pawletko

Konkurs nie odbyłby się zapewne, gdyby nie sponsorzy. Pozwolimy ich sobie wymienić w tym miejscu i złożyć najserdeczniejsze podziękowania:

Dziękujemy:

Urzędowi Gminy Rudziniec,

Panu Krystianowi Kiełbasie – radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego, właścicielowi „Rancza” – gospodarstwa agroturystycznego w Proboszczowicach,

Panu  Andreasowi Schymie właścicielowi  firmy IT&T z Rudna,

Państwu Patrycji i Sebastianowi Gembolisom – właścicielom piekarni z Bojszowa,

Pani Reginie Dylong – właścicielce sklepu spożywczego z Rudna,

Pani Jolancie Jeglorz – właścicielce sklepu ABC z Bojszowa.

 

Konkurs „Detektyw rodzinny w akcji” to dopiero początek atrakcji, które p. Małgorzata Mamok-Migyrska oraz p. Anna Blaszczyk przygotowały dla uczestników projektu „Detektywi przeszłości”. Z zapartym tchem czekamy na informacje o kolejnych ciekawych inicjatywach.

 

Bożena Kaczmarczyk-Gwoźdź

Skip to content