44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Projekt „Detektywi Przeszłości”

„DETEKTYWI PRZESZŁOŚCI” W AKCJI

„Detektywi przeszłości” – taką właśnie nazwę nosi autorski projekt stworzony przez dwie pasjonatki rozkochane w kulturze swej Małej Ojczyzny: p. Annę Blaszczyk oraz p. Małgorzatę Mamok-Migurską. Panie reprezentują instytucje, w których pracują, czyli Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie. Wspólnie realizują projekt nadzorowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach a ten z kolei jest operatorem programu Narodowego Centrum Kultury pt. „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim. W ramach tego działania realizowany jest projekt operatorkultury.pl, który ma na celu wzmocnić rolę edukacji kulturowej oraz nauczyć dzieci i młodzież kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy i zaufania.

Wszystko zaczęło się w marcu 2018 roku, kiedy to Dyrektor GOK Rudziniec – p. Danuta Czok oraz p. Anna Blaszczyk zadzwoniły do p. Małgorzaty Mamok-Migurskiej i zaprosiły ją (oraz ZSP w Rudnie)  do udziału w szeroko zakrojonym projekcie w roli koordynatora. Po tym, jak p. Małgorzata odpowiedziała znamienne „tak”, wszystko potoczyło się w bardzo szybkim tempie. Już 22 marca 2018 roku odbył się nabór kandydatów do projektu pt. operatorkultury.pl. W konkursie dla Partnerstw – po sprawdzeniu kryteriów formalnych – do oceny komisji skierowanych zostało 25 wniosków, w tym ten opracowany przez p. Annę i p. Małgorzatę. 27 marca 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ulicy Teatralnej 4 odbyło się posiedzenie komisji oceniającej. Po zapoznaniu się z treścią aplikacjim, dokonała ona wyboru 12 Partnerstw, które następnie zostały zaproszone do udziału  w projekcie. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji obranych celów był udział w cyklu szkoleń organizowanych przez RIK. Następnym krokiem było złożenie kolejnego wniosku. Tym razem uczestnicy „walczyli” o pieniądze na sfinansowanie zaplanowanych działań. Wygrały te propozycje, które zawierały najciekawsze pomysły na realizację edukacji kulturowej wśród dzieci i młodzieży. 29 maja 2018 roku w siedzibie RIK w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji, która wybrała sześć autorskich projektów do sfinansowania, wśród nich znaleźli się również „Detektywi przeszłości”.

W ogromnym skrócie można powiedzieć, że nadrzędnym celem projektu pt. „Detektywi przeszłości” jest pobudzenie patriotyzmu lokalnego młodych ludzi i uświadomienie im wartości ich Małej Ojczyzny. Miejscem szczególnym dla pań koordynatorek oraz uczestników projektu jest Rudnowska Izba Pamięci. Zadaniem uczestników – detektywów przeszłości, czyli dziewięciorga uczniów ZSP w Rudnie oraz sześciorga absolwentów  – jest  tropienie historii ludzi, przedmiotów, legend i tradycji związanych z Rudnem podczas spotkań z seniorami. W ramach godzin wychowawczych przewidziana jest wizyta klas IV-VI w Rudnowskiej Izbie Pamięci, wyjazd do teatru oraz warsztaty teatralne (to jeszcze w czerwcu). Grupa będzie działała również w czasie wakacji oraz we wrześniu. Efekty poszukiwań „detektywi przeszłości” będą dokumentowali i udostępniali na platformie społecznościowej  Facebook w formie zdjęć, filmików i reportaży. Dzieci będą uczestniczyły w warsztatach: wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz w spotkaniach z twórcami ludowymi. Nabyte umiejętności i doświadczenia będą miały okazję wykorzystać podczas opracowania scenariusza inscenizacji. Do wspólnych występów zaangażują seniorów oraz chętnych mieszkańców Rudna. W przedstawieniu zostaną wykorzystane bliskie wszystkim pokoleniom środki wyrazu, tj.: słowo (gwara), muzyka i taniec.

Efekty działań projektowych, w tym m.in. inscenizacja, zostaną zaprezentowane 30 września br. podczas „Pikniku przy kartoflu”, czyli spotkaniu plenerowym dla wszystkich mieszkańców sołectwa Rudno.

Skip to content