44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
w związku z tragedią, do której doszło w piątek 10 maja 2019 w jednej ze szkół podstawowych w Wawrze, zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w szkołach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl
W zakładce „Szkoła” znajdują się również procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych w SP w Rudnie.

Skip to content