44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne „Nie dla czadu”

NIE DLA CZADU!

Uczniowie klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie brali udział w ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu”. Uczestniczyli oni w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez panią Krystynę Krusiec. Celem lekcji było kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem w domu oraz pozyskanie wiedzy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla i pożarami. W trakcie zajęć uczniowie powtórzyli sobie numery telefonów alarmowych, sposoby udzielania pierwszej pomocy, wdrażali się do prawidłowego korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych a także zdobyli wiedzę o czynnikach, objawach i zapobieganiu zagrożeniom związanych z tlenkiem węgla.

Krystyna Krusiec – koordynator kampanii

 

Skip to content