44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Wakacje z Matzoo 2019

Począwszy od 1 lipca na ucznia będą czekały 62 zadania do rozwiązania w naszym serwisie internetowym, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). UWAGA: każde zadanie będzie dostępne tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom w wersji elektronicznej (plik PDF), a każdy uczestnik, który rozwiąże co najmniej 40 zadań – dyplom elektroniczny z wyróżnieniem. 
Więcej informacji o projekcie “Wakacje z Matzoo” oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: 

http://wakacje.matzoo.pl

Skip to content