44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

DOŻYNKI 2019

Dnia 9. września 2019 r. mieszkańcy Rudna obchodzili dożynki sołeckie. Jak co roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przyłączyli się do odchodów Święta Plonów.

Uroczystość rozpoczęła się mszą dziękczynną za plony, którą odprawił ks. proboszcz Piotr Faliński. Ciąg dalszy świętowania odbył się po południu. Korowód uformował się przed szkołą, skąd ruszył na boisko sportowe LKS „Młodość” Rudno. Uczestników prowadziła rudnowska orkiestra dęta „Sami Swoi”. Następnie dumnie szły dziewczynki i gospodynie w strojach ludowych, niosące koronę żniwną. Najliczniejszą i najbarwniejszą grupę tworzyli uczniowie ZSP w Rudnie. Każda z klas obrała inny motyw przewodni i przygotowała stroje specjalnie na tę okazję. Tegoroczne hasło dożynkowe nawiązywało do zdolności aktorskich naszych uczniów: „Dzieci za plony dziękują, program artystyczny szykują”. Zaakcentowano ponadto fakt, że szkoła kultywuje tradycje lokalne, eksponując  hasło: „O tradycję dbamy, na dożynki wyruszamy”.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content