44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Wielkie sprzątanie

Dnia 20 września 2019 roku wszyscy uczniowie ZSP w Rudnie wzięli udział w akcji sprzątania swojej miejscowości. Jak co roku nad przebiegiem akcji czuwała pani Małgorzata Prochota, nauczycielka przyrody i biologii. Pani Małgosia wraz z uczniami kl. V i VI przygotowała popis artystyczne, którego celem było uświadomieniem młodszym koleżankom i kolegom, jak ważny jest szacunek do środowiska naturalnego oraz dbałość o jego czystość. Uczniowie przekazali również niepokojące dane dotyczące ilości wytwarzanych przez człowieka odpadów oraz skutki takiego postępowania. Następnie pani Małgosia – posiłkując się prezentacją multimedialną – wyjaśniła znaczenie podejmowanych przez naszą szkołę akcji sprzątania. Pięknym podsumowaniem tej ciekawej prelekcji były zajęcia w terenie, podczas których uczniowie pozbierali śmieci szpecące ich miejscowość. Nauczyli się również segregacji odpadów.

Bożena Kaczmarczyk-Gwoźdź

Skip to content