44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Dnia 31.09.2019 r. w ZSP w Rudnie odbył się próbny alarm pożarowy. Ćwiczenia te przebiegały pod czujnym okiem strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Gliwice-Łabędy. Okazało się, że nasi uczniowie i dzieci przedszkolne doskonale poradziły sobie z tym trudnym zadaniem. Ćwiczenia przebiegły sprawnie i w szybkim tempie a strażacy nie kryli zadowolenia i nie szczędzili pochwał. Strażacy korzystając z okazji  przeprowadzili również pogadankę na temat bezpieczeństwa.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content