44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień 14 października jest dniem szczególnym dla wszystkich osób związanych ze szkołą.

W akademii przygotowanej z tej okazji wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Gościliśmy również p. Ewę Łukasik z Nadleśnictwa Rudziniec, sołtys Rudna – p. Bernadetę Fitzke, ks. proboszcza Piotra Falińskiego oraz emerytowanych pracowników naszej szkoły. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Dohrmann, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony  w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  wychowankowie p. Iwony Merkel, czyli uczniowie klasy I, zaprezentowali swe zdolności i udowodnili wszystkim, że zasługują na miano uczniów ZSP w Rudnie. Pani Dyrektor dokonała ich uroczystego pasowania. Następnie w świat braci szkolnej pierwszaków wprowadzili ich starsi koledzy i koleżanki z kl. III, którzy  pod kierunkiem pani Bożeny Kaczmarczyk-Gwóźdź przygotowali galerię „szkolnych ziółek”. Niespodzianką był taniec w wykonaniu kl. V. Na zakończenie Wiktoria Skrobek z kl. VI przepięknie zaśpiewała piosenkę „Chwyć marzenia” i dedykowała ją p. Krystynie Byckiej, która w tym roku szkolnym przeszła na zasłużoną emeryturę.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content