44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Legendy polskie

Dnia 1 października 2019 roku uczniowie klas III, V i VI ZSP w Rudnie udali się do Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” w Gliwicach na widowisko zatytułowane „Legendy polskie”. Mieli wówczas okazję poznania lub przypomnienia sobie najbardziej znanych polskich legend, np. o Lechu, Czechu i Rusie czy o Wandzie, co nie chciała Niemca. Przyswajanie nowej wiedzy odbywało się w bardzo przyjemny sposób za sprawą dwóch „przybyszy” z przyszłości, którzy zapragnęli poznać polskie legendy i wydarzenia historyczne. Uczestnicy tego show bawili się znakomicie. Niektórzy szczęściarze mogli nawet wystąpić na scenie i wziąć udział w teście wiedzy bądź wykonać trudne zadania.

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content