44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

My przeca godać poradzymy

Za nami wielki finał IX edycji Spichlerzowego Przeglądu Etnolektów „Godomy po naszymu”  zorganizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska. Dnia 6 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach finaliści wyłonieni w etapach szkolnych oraz w półfinałach zaprezentowali swe umiejętności. Musieli oni wygłosić autorski monolog nawiązujący do tytułu konkursu „Śląsk – ojczyzna ma” posługując się gwarą śląską. Konkursowicze wystąpili w trzech kategoriach wiekowych – klasy IV-VI, klasy VII-VIII oraz osoby powyżej 16. roku życia. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie reprezentowała uczennica kl. VI Marlena Rapsiewicz, która pojechała do Kochcic z silną grupą wsparcia –  rodzicami oraz Panią Dyrektor Ewą Dohrmann. Z powodu choroby w Kochcicach nie mógł wystąpić nasz drugi  półfinalista –  Jakub Błaszczyk.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron. Wielką nobilitacją dla finalistów, organizatorów konkursu oraz publiczności była wizyta Jadwigi Wiśniewskiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Finalistów oceniało Jury w składzie: poseł Andrzej Gawron, Teresa Szymońska – Ślązaczka Roku 2016, Renata Böhm – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, Zuzanna Geilke – specjalistka od gwary śląskiej oraz Franciszek Sufa.

Cieszy nas ogromnie, że uczennica ZSP w Rudnie – Marlena Rapsiewicz zdobyła zaszczytne II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów a Jakubowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Opiekun: Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

Skip to content