44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

I edycja Szkolnego Konkursu Gwarowego „Dbomy o śląsko godka”

Dnia 12 listopada 2019 r. w ZSP w Rudnie odbył się szkolny etap konkursu gwarowego „Dbomy o śląsko godka”. Brali w nim udział chętni uczniowie klas I-VI. Ich zadaniem było wygłoszenie monologu po śląsku. Poziom konkursu był wysoki, bowiem uczniowie znakomicie się przygotowali. Komisja w składzie: p. Ewa Dohrmann – Dyrektor ZSP w Rudnie, p. Agnieszka Sołtysiak i p. Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź nie miała łatwego zadania. Ostatecznie postanowiono przyznać główną nagrodę Marlenie Rapsiewicz za monolog pt. „Czamu Śląsk to je moja Ojczyzna”, II miejsce zdobył Jakub Blaszczyk, który przybliżył słuchaczom historię Rudna w czasach I i II wojny światowej. III miejsce komisja przyznała dwóm uczennicom klasy III – Nicoli Kałuży i Wiktorii Kunce. Nasi laureaci wygrali wartościowe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Były to bony do Empiku.

Cała czwórka 13 listopada weźmie udział w XIV Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi i będzie reprezentowała nie tylko naszą szkołę, ale i gminę Rudziniec.

Trzymamy za nich mocno kciuki!

Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

 

 

Skip to content