44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Podziękowanie

            Serdecznie dziękujemy za czynny udział w akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Cieszymy się, że podnosimy świadomość ekologiczną i jeszcze czerpiemy z tego korzyści. 

Dzięki zebranym rzeczom otrzymaliśmy bon, który zostanie wykorzystany na zakup sprzętu sportowego.

Skip to content