44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EKO PLANETA

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”.

W roku szkolnym 2019/2020 uczestnicy konkursu przygotowywali prace albumowe na temat „Świat owadów – piękny i nieznany”.

W kategorii praca indywidualna bardzo dobry wynik uzyskały Anna Nitkiewicz z klasy VI  i Maria Dymarek z klasy V.

4 marca 2020 w naszej szkole został przeprowadzony konkurs w formie testu. Test pisało 5 uczniów z klasy III oraz 11 uczniów z klasy V i VI.

W teście bardzo dobry wynik uzyskała:

Marlena Rapsiewicz – w kategorii ,,Młodzik”

W kategorii ,,Maluch” bardzo dobry wynik uzyskali:

Wojciech Muskalla oraz Nicola Kałuża z klasy III.

Ideą konkursu jest aktywizacja miłośników przyrody, upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego oraz poszerzanie wśród dzieci młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Pani Małgorzata Prochota

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”

Skip to content