44-160 Rudno | Szkolna 9
tel. 32 230 34 60 | zsprudno@sprudno.edu.pl

Drzewa genealogiczne kl. IV

Genealogia jako nauka pozwala nam badać więzi rodzinne miedzy ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Graficzne zobrazowanie wspólnych relacji można zaprezentować za pomocą tzw. drzewa genealogicznego.

Uczniowie klasy IV w ramach zadania z historii przygotowali graficzne przedstawienia swoich rodzin. Efekty ich pracy mogliśmy podziwiać podczas lekcji, kiedy to uczniowie zaprezentowali swoje rodziny. 

Skip to content